Colivie pe inimă – Cage on the heart


FOR ENGLISH VERSION CLICK HERE

.

Încrederea e un izvor ce seacă repede, dar care se formează iar și iar. Chiar dacă de multe ori spunem că “nu avem încredere în oameni”, tot avem. Vrem sau nu… Avem încredere în ei, deși, de nenumărate ori ne-au dezamăgit.

mopana Tata si increderea 02

Source: Google Image

Mă întreb… Cum ar fi viața dacă noi, oamenii, chiar n-am avea încredere unii in alți? Singurul răspuns pe care mi-l pot da e că am fi atât de speriați de noi și de cei din jur încât ne-am dori să ne înconjurăm cu garduri de spini. Am fi atat de speriați de oameni încât am fugi de sentimente și ne-am crea o colivie pe inimă, astfel încât sa vedem sentimentele cum zboară libere doar pe lângă noi… Ne-am permite doar să le visăm, fără a putea vreodată să le atingem...

Eu cred că oamenii merită încrederea noastră… Chiar dacă ne dezamăgesc. Și totuși, noi suntem dezamăgiți de cei în care avem încredere, dar și noi îi dezamăgim pe cei ce au încredere în noi…

Privind printre paginile trecutului, realizez că sunt oameni care au încredere în mine. Oameni, precum tata, cărora oricâte probleme le-aș fi făcut, au continuat să aibă încredere în mine. Tata știe că sunt destul de matură să mă pot proteja singură și știe că mie nu-mi place să mă las influențată de cele întâmplate în jurul meu. El are încredere că pot lua cele mai bune decizii pentru mine și că pot avea grijă și de cei din jur.

Nu vreau să-l dezamăgesc, chiar dacă sunt conștientă că orice aș face nu-și va pierde încrederea în mine… Dar nu vreau să risc asta, prefer să-l știu mândru de mine!

Nu uitați să dați o șansă și blogului meu de fotografii. Veți găsi acolo multe și superbe imagini din natură. Click here!

time2photograph-02

ENGLISH VERSION

Trust is a spring that dries quickly, but is formed over and over. Although we often say that “we do not trust people”, we have. Even if we want it or not… We trust them, although many times we were disappointed.

mopana Tata si increderea 01

Source: Quotepix.com

I wonder… How would life be if us, people, never trust each other? The only answer I can give is that we are so frightened by us and by others that we want to surround ourselves with fences of thorns. We’d be so scared of people that we’d run away from feelings and we’d create a cage on the heart, to see how feelings flying free just around us… We’d only allow to dream the feelings without ever could reach them…

I think people deserve our trust… Even if they often let us down. However, we are disappointed by those we trust, but we disappoint those who trust us, too…

Looking through the pages of the past, I realize that there are people who trust me. People, like my dad, that any problems I would have done, they continued to trust me. Dad knows I’m old enough to protect myself and he also knows that I do not like to let myself influenced by what happened around me. He trusts that I can take the best decision for me and I can take care of others.

I don’t want to disappoint him, even if I am aware that whatever I will do I will not lose his confidence in me… I don’t want to risk it, I prefer to know him proud of me! 

Please do not forget to give a chance to my photo blog. There you will find beautiful amateur photos. Click here!

time2photograph-02

 

24 thoughts on “Colivie pe inimă – Cage on the heart

  1. Difficult, yes, it’s pretty difficult to trust people, to trust anyone even sometimes your best friend. But you see, you closed your eyes. That was the difference. Sometimes you cannot believe what you see, you have to believe what you feel. And if you are ever going to have other people trust you, you must feel that you can trust them, too–even when you’re in the dark. Even when you’re falling…said one wisdom man and I liked it!

    Liked by 1 person

  2. Very well written Mopana.. Very true, trust is the base upon which friendship and love are built. And even though we think we don’t trust in people, we do trust some of them at a deeper level. Nice post. Have a beautiful Sunday. .:)

    Liked by 1 person

  3. De (prea) multe ori, fiindcă pierdem încrederea în (prea mulți) oameni – din cauza confruntărilor cu personaje care nu meritau încrederea noastră -, suferă tocmai cei în care ar trebui să avem încredere. E drept – te frigi cu ciorba, sufli şi în iaurt. Subiectul “încredere” trebuie abordat întotdeauna obiectiv. Şi, nu în ultimul rând, să sperăm că nu îi dezamăgim noi pe ceilalți… ☺

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s