Port în zâmbet toate rănile – Carrying all the wounds in my smile

JUMP TO ENGLISH VERSION

mopana-Port in zambet toate ranile COVER Ce este adolescența?

Când este vorba să iei decizii… ești un copil.

Când faci o trăznaie… ești aproape adult.

Nu ești nici copil… nici adult… Ești prins între două lumi.

Sau… nu aparții de nicio lume. Ești un hoinar. Ești al nimănui.

Deci… Întreb din nou… Ce este adolescența?

Sentimentele pe care le trăiești sunt contradictorii. Nimeni nu te ia în serios, dar tu trebuie să fii serios. Pentru că ești aproape un adult, așa ți se spune.

Și… peste toate… vine și prima dragoste… vin și primele dezamăgiri crunte… Și nu mai știi cine ești… ce ești… ce să faci… Vrei să fii înțeles, dar… nici tu nu te înțelegi pe tine.

Trăiești prins într-o capcană a timpului din care nu ai cum să evadezi. Despre toate astea și multe altele am scris într-o carte dedicată Generației mele: “Port în zâmbet toate rănile“. 

Ai fost odată adolescent?

Atunci îți vei aminti cu plăcere… sau nu… de acea perioadă a vieții tale. Vei rememora emoțiile pe care le-ai trăit și care uneori te-au sufocat în drumul tău spre maturitate. Îți vei aduce aminte de pașii tăi greșiți și de modul cum ai reușit, până la urmă, să îndrepți lucrurile.

.

Ai în casă o adolescentă?

Citind cartea scrisă de mine vei simți și tu (din nou) ce simte ea. Vei vedea viața prin ochii ei. Îi vei putea fi alături în zbaterile ei pe drumul atât de întortocheat al căutării de sine. O vei putea ajuta să facă alegerile corecte fără să intervii brutal și fără să o îndepărtezi de tine. Aici găsești toate emoțiile pe care le trăiește, le simte, le macină zi de zi fiica ta adolescentă. Ajut-o să se cunoască! Ajut-o să se maturizeze frumos! Ajut-o să fie liberă! 

.

Ești o adolescentă?

Sunt sigură că te vei regăsi în rândurile acestei cărți. Ai trăit și trăiești aceste emoții zilnic. În fiecare zi te cauți… te găsești… te pierzi… te regăsești… pentru ca apoi să te pierzi din nou… și tot așa.

Pentru a cumpăra cartea dă click pe foto:mopana-Port in zambet toate ranile COVER

ENGLISH VERSION

mopana-carrying-all-the-wounds-in-my-smile-coverWhat is adolescence?

When it comes to making decisions… you’re a kid.

When you pull a prank… you’re almost an adult.

You’re not a kid… nor an adult… You’re trapped between two worlds. Or… you do not belong to any world. You’re a wanderer. You belong to no one.

So… I ask again… What is adolescence?

The feelings you live are contradictory. Nobody takes you seriously, but you have to be serious. Because you’re almost an adult, that’s what you are told.

And… over all… the first love comes… the first bitter disappointments come… And you do not know who you are… what you are… what to do… You want to be understood, but… you do not even understand yourself. You are caught in a trap of time and you can not escape.

About all of this and much more, I wrote in this book dedicated to My Generation: ”Carrying all the wounds in my smile

.

Were you once a teenager?

Then, you will be happy to remember… or not… that time of your life. You will remember the emotions that you have lived and that have suffocated you on your way to maturity. You will remember your missteps and the way you managed, in the end, to straighten things out.

.

Do you have a teenage girl in your house?

By reading the book I wrote, you will feel (again) what she feels. You will see life through her eyes. You will be able to join her on her sinuous journey of self-seeking. You will be able to help her make the right choices without brutally intervening and pushing her away from you. Here you find all the emotions lived and felt by your teenage daughter every day.

Help her know herself! Help her grow mature! Help her be free!

.

Are you a teenager?

I’m sure you’ll find yourself in this book. You have lived and live these emotions daily. Every day you seek yourself… you find yourself… you lose yourself… you find yourself again… so then you lose yourself again… and so on.

.

To buy the book click on the photo:

mopana-carrying-all-the-wounds-in-my-smile-cover