Dirty blogging – 40 ugly traps that wait for you at every step

JUMP TO ENGLISH VERSION

.

Îmi place foarte mult blogging-ul. Asta pentru că îmi place să scriu și îmi place să împărtășesc ceea ce scriu cu oamenii cărora le place să citească.

Este un sentiment plăcut să știi că le oferi oamenilor ceva ce le place. Să știi că te apreciază pentru ceea ce faci, nu pentru cine ești sau cum arăți.

mopana-the-dark-side-of-bloggingDar

… în același timp… urăsc blogging-ul foarte mult. Știu, e ciudat. Dar asta este.

Și totul se întâmplă pentru că…

Toți te învață cum:

  • să-ți faci un blog,

  • cum să scrii și să redactezi un articol,

  • cum să folosești tag-urile, fotografiile etc.,

  • cum să faci SEO și să aduci TRAFIC etc.

Dar NIMENI nu-ți spune de zecile de capcane în care poți să cazi.

NIMENI nu te învață cum să eviți aceste capcane.

NIMENI nu se gândește la DEZAMĂGIRILE tale.

TOȚI, însă, abia așteaptă ca TU să cazi în aceste capcane 😦

Iată câțiva dintre cei care întind astfel de capcane:

PESCARII – sunt bloggeri care folosesc momeli ca la pescuit. Vin pe blogul tău o dată sau de două ori și dau like sau chiar comentează și după aceea dispar. Tu, plin de bunăvoință și entuziasm te duci apoi pe blogul lor și citești, dai like, comentezi, ori de câte ori postează ceva. Dar ei nu mai vin. Cred că li se cuvine.

CEI LIPSIȚI DE FAIR PLAY – în această categorie intră cei care dau like direct din Reader-ul WordPress fără să citească articolul scris de tine. Deci nici măcar nu intră pe blogul tău. Este un like fals care nu te ajută cu nimic. Urăsc să văd că am mai multe like-uri decât vizionări la un post.

Dacă vrei să afli cine sunt „vânătorii de follower-i”, „atacatorii”, „rechinii”, „grăbițiisau „mincinoșii” … îi găsești pe toți în noul meu ebook despre partea întunecată a blogging-ului – „Blogging Murdar – 40 de capcane urâte ce te așteaptă la fiecare pas”.

.

ENGLISH VERSION

The Dark Side of Blogging

.

I love blogging very much. That’s because I love to write and I love to share what I write with people who loves to read.

It’s a beautiful feeling to give people something they like. They appreciate you for what you do, not for who you are or how you look like.

mopana-the-dark-side-of-bloggingBut

in the same time… I hate blogging with all my heart. I know, it’s odd. But that’s the way it is.

And everything is happening because…

Everyone teaches you how…

to make a blog,

to write and edit an article,

to use tags, photos, etc.,

to do SEO and bring TRAFFIC to your blog etc.

But

nobodyabsolutely nobody tells you about dozens of traps where you can fall.

Nobody teaches you how to avoid these traps.

Nobody cares about your disappointments

All, however, are waiting for you to fall into these traps 😦

Let me introduce you to some of those who put traps for you to fall:

THE FISHERMEN – they are bloggers who use baits as at fishing. They come to your blog once or twice, they like a post or even they write a comment and then disappear. Full of goodwill and enthusiasm, you visit their blog and read, like, comment, whenever they post something. But they do not come anymore. They think they deserve it, as I said before.

NO FAIR PLAY PEOPLE – this category includes those who “like” your posts directly from the WordPress Reader without reading the article written by you. So they do not even visit your blog. It’s a fake “like” that does not help you with anything. I hate to see that I have more likes than views on a post.

If you want to find out who are “the followers hunters“, “the attackers“, “the sharks“, “the hurried people” or “the liars“… you can find them all in my new ebook about the dark side of blogging, – “Dirty blogging – 40 ugly traps that wait for you at every step“.