Treptele ce duc la vise – Stairs that lead to dreams


monicaWritten

by Monica

JUMP TO ENGLISH VERSION

 

mopana-stairs-04

Source: Google Image

Fiecare om e o capodoperă

Ce înseamnă să visezi?

Să crezi?

Să speri?

Să trăiești într-o lume proprie pentru a te menține în viață în lumea reală?

Îți plătești visele cu credință și patimă. Te uiți în sus, spre cerul albastru, uneori pare atât de aproape, de accesibil, de luminat… alteori e rece, izolat, prea departe pentru vise.

mopana-stairs-01

Source: Google Image

Te uiți după trepte… trepte care te ajută să te înalți, să pășești spre ceea ce-ți dorești, spre vise. E greu să le găsești… nu îți poate spune nimeni unde sunt și uneori pare că nu există… Ele trebuie construite cu delicatețe. Fiecare treaptă e o experiență, o întâmplare și toate au un scop.

mopana-stairs-03

Source: Google Image

Găsești persoane în drumul tău. O planetă, toate tipurile de oameni, fel și fel de chipuri pictate în culori de zâmbete sau lacrimi, culori ce ne diferențiază. Fiecare om e o capodoperă, iar lumea e o galerie de artă.

Toți avem vise, toți vrem să ajungem unde ne dorim. Întreaga lume e o bibliotecă. Suntem

mopana-stairs-02

Source: Google Image

plini de povești nespuse. Uneori am impresia că există un singur drum pe care poți merge, un drum care îți dă aripi și zbori spre visele tale. Deși de multe ori ajungi să simți că nu mai poți zbura, că ai aripile frânte și lanțuri grele, mari atârnate de picior.

Dar poți merge, poți face pași mărunți, să urci treptele spirituale, să te conformezi și să reușești.

E ușor să zbori, e greu să cazi și să te ridici iar.

 

Cum să faci un blog bilingv care să arate bine 

ENGLISH VERSION

Stairs that lead to dreams

mopana-stairs-04

Source: Google Image

Each man is a masterpiece

What does it mean to dream?

To believe?

To hope?

Living in a world of your own to keep you alive in the real world?

You pay your dreams with faith and passion. You look up at the blue sky, sometimes it seems so close, so affordable, so enlightened… sometimes it’s cold, isolated, too far for dreams.

mopana-stairs-01

Source: Google Image

You look for stairs… stairs that help you soar, to walk toward what you want, to your dreams. It’s hard to find them… no one can tell you where they are and sometimes it seems that they no longer exist… They should be built with delicacy. Each step is an experience, an adventure and they all have a purpose.

mopana-stairs-03

Source: Google Image

You find people in your way. A planet, all kind of people, all sorts of faces painted in colors of smiles or tears, colors that differentiates us. Each man is a masterpiece, and the world is an art gallery.

We all have dreams, we all want to get where we want. The whole world is a library. We are

mopana-stairs-02

Source: Google Image

full of untold stories. Sometimes I believe that there is only one way that you can walk, a way that gives you wings and helps you to fly to your dreams. Although, you often get to feel that you can fly no longer, that you have broken wings and heavy and large chains hanged by your leg.

But you can walk, you can make small steps to climb the spiritual stairs, to conform and to succeed.

It’s easy to fly, it’s hard to fall and get up again.

.

A beautiful response to my post from my grandpa from Japan, AshiAkira

High up and up there
Rugged slope but when you reach
You’ll never regret

 

 

mopana-bilingual-blog-set-up

38 thoughts on “Treptele ce duc la vise – Stairs that lead to dreams

 1. Dear Mon, I am impressed with your curious brain that would like to get closer to the world mechanism, you are hungry for deep emotions and high spirits, you are on the way to something GREAT! I’d love to come with you through your touching posts! Love you, my Friend!

  Liked by 1 person

 2. Ce bine ca scarile noastre se mai intalnesc uneori !
  Eu cred ca suntem doar niste seminte mici-mici abia incoltite, existenta plina si deplina e un vis de aur in genele noastre inghetate, asteptand raza de soare sa o trezeasca la adevarata viata.
  Apoi obosim urcand treapta dupa treapta.
  Si intr-o zi avem revelatia ca am ajuns undeva, in sfarsit.
  Ei bine, in ziua aia e PRIMAVARA !

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s