Fericirea e ca un fluture – Happiness is like a butterfly


monicaWritten

by Monica

JUMP TO ENGLISH VERSION

 

Suflete în perfuzii, inimi la reabilitare, minți obosite și confuze… peste tot o să vezi asta. Peste tot vei vedea durere, frică și putere.

mopana-happiness-is-like-a-butterfly-03

Source: Google Image

Viața e bazată pe suferință, iar cel fericit pierde tot. Ce înseamnă de fapt să fii fericit? Înseamnă ceva? Cum se simte fericirea? E atâta durere în lacrimi și în zâmbete încât fericirea pare prea sus, ascunsă prin nebuloase, departe de ceea ce ne este dat să vedem.

Ochiul minții o vede, o simte, dar inima fuge. Se ascunde printre arborii înalți din fața turnului în care zace lovită de săgeți. Uneori atacă și răzbate, spunând că rezistă, dar sufletul e în genunchi în

mopana-happiness-is-like-a-butterfly-01

Source: Google Image

fața iluziilor fericirii.

Când suferința lovește, inima urlă. Când durerea pune stăpânire, inima fuge. Nu ai ce să-i faci. Te rogi să reziști și singurul lucru care îți rămâne de făcut e să te uiți la tine și să-ți spui că trebuie să fii puternic. Că asta e tot ce mai poți face. Că viața nu se termina așa. Ea durează prea mult pentru tristețe și ține prea puțin pentru fericire.

mopana-happiness-is-like-a-butterfly-02

Source: Google Image

Tragi tare până la sfârșit crezând în “va fi bine”. Speri și aștepți. Rămâi în cercul strâmt al propiilor iluzii și dorințe. Vezi fericirea ca pe un cabazlâc, nu o mai crezi… dar știi că există. Poate există pentru altcineva, iar tu… tu te-ai născut cu tragedia în sânge și îți este scris să suferi.

Fericirea e ca un fluture, la fel de frumoasă și la fel de greu de prins.

Cărțile mele

mopana - Cum sa-ti dublezi traficul pe blog simplu si elegant mopana-haiku-love-guns-and-roses

ENGLISH VERSION

Happiness is like a butterfly

Souls in infusions, hearts at rehabilitation, tired and confused minds… you will see this everywhere. Everywhere you’ll see pain, fear and power.

mopana-happiness-is-like-a-butterfly-03

Source: Google Image

Life is based on suffering, and the happy one loses everything. What does it mean to be happy? Does it mean something? How can happiness be felt? There’s so much pain in tears and in smiles that happiness seems to be too high, hidden thru nebulae, far from what we are allowed to see.

The mind’s eye can see it, can feel it, but heart runs. It is hiding among the tall trees in front of the tower where it lies hit by arrows. Sometimes it attacks and penetrates, saying that resists, but

mopana-happiness-is-like-a-butterfly-01

Source: Google Image

the soul is kneeling in front of illusions of happiness.

When the suffering strikes, the heart screams. When the pain wins, the heart runs. You do not have what to do. You pray to resist and the only thing that remains to do is to look at yourself and tell yourself that you must be strong. That’s all you can do. That life does not end like this. Life is too long for sadness and too short for happiness.

mopana-happiness-is-like-a-butterfly-02

Source: Google Image

You try to be strong until the end, believing in “it will be fine”. You hope and wait. You remain in the tight circle of your own delusions and desires. You see happiness as a hoax, you no longer believe it… but you know it exists. Maybe there’s for someone else, and you… you were born with the tragedy in your blood and it is written for you to suffer.

Happiness is like a butterfly, as beautiful and as hard to catch.

My ebooks

mopana - Double Your Blog Traffic Now With 2 Simple Methods mopana - How to easily set up a Bilingual Blog  mopana-haiku-love-guns-and-roses

28 thoughts on “Fericirea e ca un fluture – Happiness is like a butterfly

 1. I really love this one. There is so much truth to it. I especially love the last paragraph.

  “You try to be strong until the end, believing in “it will be fine”. You hope and wait. You remain in the tight circle of your own delusions and desires. You see happiness as a hoax, you no longer believe it… but you know it exists. Maybe there’s for someone else, and you… you were born with the tragedy in your blood and it is written for you to suffer.”

  That is such a great insight, Monica. Thank you for sharing.

  Liked by 1 person

 2. Fericitea = Félicité = Happiness.
  Fluture = Papillon = (Fluctuant)
  If that is the case, be a butterfly.
  Or maybe happiness starts with the chrysalid? 🙂
  (One week holiday still?)
  🙂

  Liked by 1 person

 3. Pingback: Vreau omenie – I want humanity | look around!

 4. Pingback: Vreau sa rămân copil – I want to stay a child | look around!

 5. Pingback: The sky is so high | look around!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s