Să aveți un Crăciun de Poveste! – Have a Christmas like a fairy tale!


monicaWritten

by Monica

JUMP TO ENGLISH VERSION

Hey! Salut prieteni 🙂

În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru că existați.

Santa CApoi, pentru că m-ați suportat tot anul 2017, cu bune și cu rele. Că ați fost răbdători, că mi-ați citit posturile, ați dat like și ați comentat. Că mi-ați făcut viața mai frumoasă cu posturile voastre. Că m-ați purtat prin locuri superbe, m-ați făcut să visez și să sper. Vă mulțumesc pentru tot și toate și vă urez un Crăciun minunat! Un Crăciun de Poveste și de povestit! Un Crăciun alături de cei dragi cu multă sănătate și dragoste în jurul vostru!

Să fiți Fericiți!

Vă iubesc ❤️❤️❤️

În continuare vă las să citiți o poezie pe care am scris-o anul trecut și care, cred eu, este mereu actuală 🙂

Crăciunul, o iubire nesfârșită!

Christmas-01Trec zile întregi, trec săptămâni și luni,

Ne lăsăm furați de nori negri de furtuni,

Căci prin a viselor povară

Privim vremea ce răscoală.

Amintiri uitate, clipe spulberate,

Inimi frânte, idealuri sfărâmate…

❤️❤️❤️

Christmas-tree-01Fugim prin haos și război

Dar pe timp de pace, purtăm lupte noi cu noi,

Ne depărtăm de realitate, de oameni,

Iar cei dragi devin străini,

Simpli anonimi.

❤️❤️❤️

O singură perioadă ne arată cum ar trebui sa fim…

Ne păstrează legați, ca în constelații,

Uniți, așa cum sunt frații.

Ne omoară orgoliu’

Purtăm doliu.

❤️❤️❤️

Christmas-02Vedem lumi, din lumini, și lumini în lume,

Decembrie ne călăuzește mereu spre pasiune.

Mereu a trecut și mereu a venit,

Și mereu bradul l-am împodobit.

❤️❤️❤️

Acum credem și visăm mai mult

Ne facem iluzii azi, maine le-aruncăm în vânt…

Suntem schimbători, de sărbători,

Dar știm să dăruim

Din egoism

Cele mai sincere cadouri din altruism.

❤️❤️❤️

Ne punem la masă, în jurul focului

Râdem și ne veselim, că-i perioada jocului

Iubim Crăciunul, iubim omenia

Dăruim și primim mântuirea, poezia.

❤️❤️❤️

Christmas-03Privim spre cer cum cad fulgi de zăpadă,

În timp ce noi stăm uniți ca altădată.

Iubirea ce o purtăm se arată

Uneori mereu, uneori o dată,

Dar Crăciunul reprezintă

O iubire nesfârșită!

❤️❤️❤️

În această perioadă feerică, toți suntem mai apropiați de cei dragi și împărțim cu ei cele mai bune mâncăruri și cele mai frumoase cadouri. Iar pentru cei ce cred în Moș Crăciun… El există în fiecare din noi! Și va exista atât timp cât dorința de a dărui există în sufletele noastre!

❤️❤️❤️

ENGLISH VERSION

Hey! Hello friends 🙂

First of all, I want to thank you because you exist.

Santa CThen, because you tolerated me all year 2017, whether I was good or bad. That you were patient, that you read my posts, liked and commented. That you made my life more beautiful with your posts. That you took me to superb places, you made me dream and hope. Thank you for everything and all and I wish you a wonderful Christmas! A Christmas like a fairy tale! A Christmas with your loved ones with a lot of health and love around you!

Be happy!

I love you ❤️❤️❤️

Now, I let you read a poem that I wrote last year and which, I think, is always current 🙂

Christmas, an endless love!

Christmas-01Days are passing, then weeks and months,

And dark storm clouds invading our soul,

Because through the burden of dreams

We look the weather which stirs.

Forgotten memories, shattered moments,

Broken hearts, broken ideals…

❤️❤️❤️

Christmas-tree-01We run through chaos and war

But in peacetime, we fight with ourselves,

We run away from reality, from people,

And people we love are becoming strangers for us,

Simple anonymous.

❤️❤️❤️

A single period shows us how we should be…

It kept us tethered, like constellations,

United as brothers.

❤️❤️❤️

Christmas-02We see worlds from lights and lights in the world

December always guides us into passion

Always has been and always came,

And Christams tree we always adorned.

❤️❤️❤️

Now we believe and dream more

Today we have illusions, tomorrow we throw them to the wind…

On holidays we are volatile,

But we know how to make presents

From selfishness

The most sincere gifts with altruism.

❤️❤️❤️

We sit down to the table, around the fire

We laugh and have fun, because it’s game time

We love Christmas, we love humanity

We give and receive salvation… poetry.

❤️❤️❤️

Christmas-03We look to the sky as snowflakes fall,

While we stand united as before.

The love it shows

Sometimes always, sometimes once,

But Christmas is

An endless love!

❤️❤️❤️

In this dreamlike period, we are all closer to people we love and share with them the best food and the most beautiful gifts. And for those who believe in Santa Claus… Santa exists in all of us! And he will exist as long as in our souls there is the desire to give!

❤️❤️❤️

 

Here, some links if you want to see how the Romanians celebrate Christmas. Goodies for a yummy holiday 🙂

 Cabbage rolls with polenta

Aspic-like dish (in Romanian: Piftie)

Walnut Bread

Romanian Pickled Vegetables (Muraturi)

Romanian special – Caltabos

Toba de porc (in English: pork drum)

Beef Salad 

Cornulețe – Pineapple Coconut Crescent

 

 

34 thoughts on “Să aveți un Crăciun de Poveste! – Have a Christmas like a fairy tale!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s