Gândurile noastre sunt citate ale altora – Our thoughts are quotes of others


monicaWritten

by Monica

JUMP TO ENGLISH VERSION

Citește și: Am trăit în haos

.

mopana-our-thoughts-03

Source: Google Image

Noi cum putem fi?… Ca ce? Ca cine?

Suntem oameni prin definiție, corpuri formate din energie, viață, o creație divină, dar cum părem? Cum e interiorul nostru? Suntem mereu comparați, supraapreciați/subapreciați, de oameni, că nu suntem cum vor ei.

Eu despre oameni aș spune că se aseamănă cu ceea ce ne înconjoară. Mai ales ochii… Asemeni unui râu, străbat

mopana-our-thoughts-01

Source: Google Image

orizonturi nemărginite, locuri inedite. Croiesc cascade, dar diferite, pentru că nu o fac pentru a forma un lac, formează expresia unui sentiment. Sentimente care, uneori, sunt reci, iar râul îngheață. Ca mai apoi să apară alte sentimente, asemeni soarelui să le încălzească și să lase râul să-și continue drumul.

mopana-our-thoughts-02

Source: Google Image

Aş putea spune că noi suntem totul și nimic. Suntem peste tot, dar nicăieri. Suntem frumoși, dar credem în conceptul de “urât”. Suntem creduli si plini de îndoieli. Suntem ceea ce vrem sa fim, atâta timp cât cei din jur au aceeași părere.

Viețile noastre sunt o imitație și gândurile noastre sunt citate ale altora.

Trăim într-o eră a copiatului și ne e greu să fim originali. Dar totuși… avem “acel ceva” care ne diferențiază, ne înfrumusețează. Avem povești asemănătoare, dar atât de diferite încât realizăm că, deși suntem la fel, suntem speciali.

Cărțile mele

mopana - Cum sa-ti dublezi traficul pe blog simplu si elegant mopana-the-dark-side-of-blogging

ENGLISH VERSION

Our thoughts are quotes of others

Read also: I lived in chaos

.

mopana-our-thoughts-03

Source: Google Image

How can we be?… Like what? Like who?

We are people by definition, bodies formed by energy, life, a divine creation, but how do we seem? How is our interior? We are always compared, over-appreciated/under-appreciated by people because we are not as they want.

I would say about people that they resemble with what surrounds us. Especially the eyes… Like a river, crossing

mopana-our-thoughts-01

Source: Google Image

endless horizons, unusual places. They create waterfalls, but different, because they do not do it to form a lake, they form the expression of a feeling. Feelings that are sometimes cold and the river freezes. Then there are other feelings like the sun to warm them up and let the river continue its way.

mopana-our-thoughts-02

Source: Google Image

I could say we are everything and nothing. We are everywhere, but nowhere. We are beautiful, but we believe in the concept of “ugly”. We are credulous and doubtful. We are what we want to be, as long as those around us have the same opinion.

Our lives are an imitation and our thoughts are quotes of others.

We live in an era of copying, and it’s hard for us to be original. But yet… we have “that thing” that differentiates us, that embellish us. We have similar stories, but so different that we realize that although we are the same, we are special.

mopana-AFFILIATES-01

Click on photo for Info

My ebooks

mopana - Double Your Blog Traffic Now With 2 Simple Methods mopana - How to easily set up a Bilingual Blog  mopana-the-dark-side-of-blogging

29 thoughts on “Gândurile noastre sunt citate ale altora – Our thoughts are quotes of others

  1. Pingback: Bucharest, under attack | look around!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s