Iubirea doare? – Love hurts?


JUMP TO ENGLISH VERSION

Hate-01Aș vrea să vă întreb… iubirea doare? Iubirea e cea care doare de fapt? Sau iubirea e doar o stare de împlinire? Eu cred ca iubirea e cea mai frumoasa stare. Iubirea nu are cum sa doară… Iubirea are doar emoții pozitive.

Hate-02Adevărata durere ține de pierderea persoanelor iubite, de respingere, de singurătate. E atât de frumos să iubești. Nu zice nimeni că trebuie să iubești pe cineva, iubirea nu se referă numai la dragostea dintre 2 persoane… Ea se referă la viață. Iubirea e viață!

Hate-03Cu cât iubim mai mult cu atât suntem mai Fericiți! Trăim ca să iubim și iubim ca să trăim. Putem iubi orice pe lumea asta. Iubirea noastră e ca un ocean.. Îi vezi doar începutul, pentru că nu are sfârșit. Dacă vrem să căutăm iubire, o găsim în orice și în oricine. Oamenii iubesc. Animalele iubesc. Toți iubim.

Hate-04De ce ne-am lăsa influențați de ură si dispreț? De ce nu mai iubim? De ce ne temem de asta? Poate pentru că am fost respinși? Folosim ura ca scut… Dar trăim cu iluzia unei iubiri neîmpărtășite. Eu cred că merită să iubești și atunci când iubirea “doare” (vezi și postul „Hai să iubim și când iubirea doare!”).

Hate-05Mai bine trăiesc iubind tot, decât să las ura să-mi domine gândirea. 

.

.

Pe blogul meu foto puteți vedea o fotografie interesantă „Trapped in a Vortex

time2photograph-02

ENGLISH VERSION

Love hurts?

Hate-01I would like to ask you… love hurts? Love is what really hurts? Or love is just a state of fulfillment? I think love is the most beautiful state. Love has no way to hurt… Love has only positive emotions. 

Hate-02The real pain means losing a loved one, means rejection, loneliness. It’s so beautiful to love. No one says that you have to love someone, love is not just between two people… It relates to life. Love is life!

Hate-03If we love more, we are more happy! We live to love and love to live. We can love anything in this world. Our love is like an ocean… You see just the beginning, because there is no end. If we want to seek love, we can find it in any and everyone. People love. Animals love. We all love.

Hate-04Why to be influenced by hatred and contempt? Why we do not love anymore? Why we fear of that? Maybe because we were rejected? We use hatred as a shield… But we live with the illusion of unrequited love. I think we deserve to love even when love “hurts” (see post “Let’s love when love hurts!“).

Hate-05I better live loving all, than to let hate dominate my thinking. 

.

.

On my photo blog you can find an interesting photo “Trapped in a Vortex”.

time2photograph-02

 

29 thoughts on “Iubirea doare? – Love hurts?

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s