Tu ești o poveste magică – You are a magical story


monicaWritten

by Monica

JUMP TO ENGLISH VERSION

 

mopana-a-magic-story-04

Source: Google Image

Orice om are o poveste, dar câți sunt dispuși să o asculte, să o înțelegă? Câți vor să o afle? Cum știi că au aflat-o? Când?

Multe întrebări… Puține răspunsuri.

mopana-a-magic-story-03

Source: Google Image

Trecutul definește ceea ce prezentul conturează. Mii de emoții adunate în fiecare minut, clipe în care sufletul e în genunchi și imploră alinare. Milioane de oameni, milioane de fețe, miliarde de povești nespuse.

mopana-a-magic-story-01

Source: Google Image

Oamenii vor povești, vor să asculte, unii din curiozitate, alții pentru a lega o rană. Dar câți sunt dispuși sa înțelegă o poveste tristă? Așa cum am mai spus, oamenii nu sunt foi albe, sunt povești vii care merită ascultate.

Dar interiorul tău țipă și nu are cine să te asculte… și de ce te-ar asculta?

Așa importantă e o viață? Așa important e un om al cărui destin nu valorează de fapt nimic?

Nimic nu are valoare, dar totul e important…

mopana-a-magic-story-02

Source: Google Image

Te ajută ca alții sa-ți ofere valoare? Importanță? Să trăiești pentru ei, iar pentru tine sa nu faci nimic? Să accepți ca alții sa devină un tot?

Cine te crezi să accepți să fii personajul secundar în propria ta poveste?

Tu ești totul pentru tine, nu-i lăsa pe alții să-ți acapareze viața, să fie ei piesa de temelie din propria ta construcție! Nu deveni o imitație!

Tu ești o poveste magică.

Ai tot atâta timp cât crezi asta, chiar dacă viața e cuprinsă de suferință.

Cum să faci un blog bilingv care să arate bine 

ENGLISH VERSION

You are a magical story

mopana-a-magic-story-04

Source: Google Image

Every man has a story, but how many are willing to listen to it, to understand it? How many of them want to know it? How do you know if they learned it? When?

Many questions… Few answers…

mopana-a-magic-story-03

Source: Google Image

The past defines what the present outlines. Thousands of emotions gathered every minute, moments in which the soul is broken and beg for relieving. Millions of people, millions of faces, billions of untold stories.

mopana-a-magic-story-01

Source: Google Image

People want stories, want to listen, some out of curiosity, others to bind a wound. But how many are willing to understand a sad story? As I said before, people are not blank sheets, they are living stories who worth to be heard.

But you scream in yourself and there is no one to listen to you… and why they should listen to you?

A life is so important? So important is a man whose destiny is not really worth anything?

Nothing has value, but everything is important…

mopana-a-magic-story-02

Source: Google Image

It helps you if others give you value? Importance? To live for them, and for you to do nothing? To accept others to become a whole?

Who are you to accept to be a secondary character in your own story?

You are everything to you, do not let others take over your life, do not let them be the foundation of your own construction! Do not become an imitation!

You are a magical story.

mopana-bilingual-blog-set-up

30 thoughts on “Tu ești o poveste magică – You are a magical story

  1. Ai atât de multă înţelepciune, pentru un om atât de tânăr! Tu eşti, sigur, ,,dispusă să asculţi şi să înţelegi’ multe poveşti, în timp ce eşti, tu însăţi, o minunată poveste…

    Liked by 2 people

  2. Te ador draga mea !
    Am luat o pauza, poate voi intra si de acum incolo mai rar datorita serviciului, insa citesc totul cu mare drag ! Esti o minune in viata multora dintre noi ce stiu sa aprecieze frumosul, sinceritatea si in special intelepciunea ta de suflet frumos ❤

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s