Ochii de înger ascund o minte demonică – Angel eyes hide a demonic mind


monicaWritten

by Monica

JUMP TO ENGLISH VERSION

mopana-angel-eyes-01

Source: Google Image

”Boala sufletească nu se mai tratează cu ceaiuri calde, ci cu dușuri reci.”

Nu știu exact cine a spus acest lucru, dar are dreptate. De multe ori suntem reci, ne simțim nesiguri și ne e greu să oferim o îmbrățișare. Poate vârsta e de vină. Un copil e mult mai cald și mai afectuos, el simte nevoia și exprimă asta prin simplul fapt că oferă.

mopana-angel-eyes-02

Source: Google Image

Mereu vrem căldură, un gând bun, câteva cuvinte de încurajare. Avem nevoie și să auzim și să vedem. Deși e un paradox, în ciuda faptului că putem auzi, vedea și vorbi, suntem în mare parte surzi, orbi și muți. Nu auzim strigătele de ajutor, nu

mopana-angel-eyes-04

Source: Google Image

vedem tristețea ce apare în spatele unui zâmbet parșiv, nu mângâiem prin cuvinte inimile rănite.

mopana-angel-eyes-03

Source: Google Image

Nu căutăm să tratăm o boală sufletească. Ne uităm cu o privire pierdută, de gheață la cei din jurul nostru fără a îi face să înțelegă de ce. Ochii de înger ascund o minte demonică. O inimă rănită și bandajată într-o piatră a confuziei. Le producem dubii legate de propria existența. Îi dăm uitării, ca să avem nevoie de căldura lor. Dar până la urmă… firea umană e rece. Ajungem să trăim dezamăgiri, dezamăgim și noi la rândul nostru și, după, renunțăm la nevoia de căldură.

Trist… dar e mai simplu să fii rece și să te protejezi decât să riști și să fii împlinit. 

Cum să faci un blog bilingv care să arate bine 

ENGLISH VERSION

Angel eyes hide a demonic mind

mopana-angel-eyes-01

Source: Google Image

”Spiritual diseases are no longer treated with hot teas, but with cold showers.”

I do not know exactly who said this, but he’s right. Often we are cold, we feel insecure and it’s hard for us to give a hug. Maybe age is to blame. A child is much warmer and more affectionate. He feels the need and he expresses that simply offering.

mopana-angel-eyes-02

Source: Google Image

We always want warmth, a good thought, a few words of encouragement. We need to hear and see. Although it is a paradox, despite the fact that we can hear, see and speak, we are largely deaf, blind and mute. We do not hear cries for help,

mopana-angel-eyes-04

Source: Google Image

we do not see the sadness that occurs behind a crafty smile, we do not console thru words the wounded hearts.

mopana-angel-eyes-03

Source: Google Image

We do not want to treat a broken soul. We look with an icy and lost look to those around us without making them understand why. Angel eyes hide a demonic mind. A broken heart, bandaged in a stone of confusion. We produce them doubts about their own existence. We forget them and then we need their warmth. But, eventually… human nature is cold. We live disappointments, we disappoint others and, after that, we give up the need for warmth.

Sad… but it’s easier to be icy and to protect yourself than to risk and be fulfilled. 

mopana-bilingual-blog-set-up

22 thoughts on “Ochii de înger ascund o minte demonică – Angel eyes hide a demonic mind

  1. It is all balance. Many may disappoint you, a few won’t. And those will last – almost – forever. Train your eyes. They will separate the angels from the demons. It takes a bit of time but not too much.
    Occhii = eyes; înger = angel… 😉 (Learned something new. Multumesc)

    Liked by 1 person

  2. In 2012 a new species of grasshopper-like species was discovered in Belize. It was named Ripipteryx mopana. My fun fact for the day! Thanks for dropping by my blog. 🙂

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s