Oamenii care ne iubesc – People who love us


For English version click here

Cei care ne arată lumina din beznă, sunt cei ce ne iubesc

mopana people who love us 01Dacă un om e incapabil să-ți vadă lacrimile din inimă, nu-i permite să-ți vadă nici zâmbetul. Când unei persoane îi pasă de tine, va vedea fiecare detaliu din corpul tău, din tine. Oamenii care ne iubesc, își dau seama de suferința noastră. Văd furtuna din inimă, fără a fi nevoie să le arătăm ploaia.

mopana people who love us 02Aceia care ne arată lumina din beznă, sunt cei ce ne iubesc. Puțini oameni sunt în stare să vadă rănile pe care le avem imprimate, prea puțini realizează că purtăm însemnele suferinței în suflet. Cei care ne iubesc, ne ajută să înțelegem de ce am fost răniți, în timp ce alte persoane doar ne critică. Mi se pare oribil!

Dacă un om e incapabil să-ți vadă lacrimile din inimă, nu-i permite să-ți vadă nici zâmbetul

mopana people who love us 03

source: Google Image

În afara faptului că o persoană suferă, mai trebuie să și îndure criticile și jignirile celor din jur. Mulți nu au puterea de-a înțelege ce înseamnă depresia, mai ales cei care nu au trecut prin așa ceva. Ei se lasă păcăliți de zâmbete false și adâncesc tăieturile și rănile…

mopana people who love us 04

source: Google Image

Oricât de greu ar fi sa faci față atâtor vorbe, cei care te iubesc se lasă folosiți ca scut. Ei te apără, ei înseamnă totul. Ei merită totul. Fără ei multi dintre noi am fi pierduți. Acei oameni ne călăuzesc spre bucurie, ne fac să vedem frumusețea zilelor trecute, dar și frumusețea prezentului. Nu uitați să dați o șansă și blogului meu de fotografii. Veți găsi acolo multe și superbe imagini de primăvară. Click here!

Nu uitați să dați o șansă și blogului meu de fotografii. Veți găsi acolo multe și superbe imagini de primăvară. Click here!

ENGLISH VERSION

Those who show us the light from the darkness are those who love us

mopana people who love us 01If a man isn’t able to see your tears from the heart, do not allow him to see your smile. When a person cares about you, he will see every detail of your body, of you. People who love us realize our suffering. They see the storm from our heart without having to show them the rain.

mopana people who love us 02Those who show us the light from the darkness are those who love us. Few people are able to see the wounds that we have printed on our heart and only a few realize that we bear the suffering’s insignia on our soul. Those who love us, help us to understand why we were wounded while others just criticize us. I find it horrible!

If a man isn’t able to see your tears from the heart, do not allow him to see your smile

mopana people who love us 03

source: Google Image

It is not only that a person is suffering, but that person has to endure criticism and insults from others. Many people do not have the power to understand what depression is, especially those who have not gone through it. They let themselves fooled by fake smiles and so they expand our cuts and wounds…

mopana people who love us 04

source: Google Image

As hard as it is for you to face so many words, those who love you allow themselves to be used as a shield. They’re defending you, they mean everything. They deserve everything. Without them, many of us would be lost. Those people lead us to joy, make us see the beauty of past days, but also the beauty of the present. Please do not forget to give a chance to my photo blog. There you will find beautiful spring photos. Click here!

Please do not forget to give a chance to my photo blog. There you will find beautiful spring photos. Click here!

41 thoughts on “Oamenii care ne iubesc – People who love us

 1. I try to think of these things when I am with others…to be careful that my words do not add insult to injury, so to speak. But yes, our friends should be a shield. So I try to remember to be a good one. As I go on in life I get better at thinking before speaking (but not perfect). Nice post Monica!

  Liked by 4 people

 2. Suntem protejaţi permanent de cei care ne iubesc, protejându-i la rândul nostru. Dincolo de toate neîmplinirile sau de zbaterile zadarnice ale unor aripi nevăzute, suntem mai puternici, de fiecare dată, prin iubire şi cu ajutorul celor care ne iubesc necondiţionat. Iubirea, deasupra tuturor intereselor lumeşti, străluceşte… Iubind, chiar dacă uneori nu ne dăm seama, strălucim. 🙂

  Liked by 3 people

 3. That is a difficult question, Mónica. Why (do you let yourself) be wounded by criticism? A few tips:
  1) Most important, DO NOT let yourself be wounded by anyone, and I mean anyone. Ignore or fight back. Kick.boxing is a good option. 🙂
  2) You are wounded because certain people criticize you. a) You seek acceptance from others, normal, but you need to go past that. b) Accept yourself, don’t leave that task to others. c) If those you seek hurt you, they are not worth it. Ignore them.
  3) You are the only person qualified to “judge” yourself. Some may have an opinion, only when asked, but in the end, only you can decide who you are. If you haven’t found who you are, don’t worry, it comes with time. (I still haven’t quite figured out who I am, but I’m working on it) 😉
  Bon week-end.

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s