În căutarea unui loc – Searching for something


monicaWritten

by Monica

JUMP TO ENGLISH VERSION

mopana-searching-for-something-01

Source: Google Image

Să căutăm, să căutăm iar… mereu avem ceva de căutat. Ceva ce sperăm să găsim în fiecare zi, dar acel ceva se ascunde bine. Unii caută un drum, alții un motiv, alții fericire. Alții caută un loc, o persoană, o emoție.

mopana-searching-for-something-04

Source: Google Image

Suntem ca niște detectivi. Ne ducem pe drumuri pline de indicii cu o lupă și o lanternă. Găsim câte ceva în fiecare zi, dar parcă nu e suficient. Suntem greu de mulțumit. Căutăm prin locuri amintiri şi prin amintiri locuri, căutăm… dar ce? Iubire, pace, razboi? Un motiv pentru a trăi frumos, un zâmbet, o persoană?

 

Eu caut, nu știu ce, dar mereu găsesc câteva minuni. Găsesc povești și oameni, găsesc lacrimi și zâmbete, deși nu știu ce caut. Port mereu în gând acel “abia aștept”… ce aștept și ce caut e un mister.

mopana-searching-for-something-05

Source: Google Image

Trăiesc fără a ști ce vreau și am impresia că visele și realitatea sunt unul și același lucru, nu fac diferențe și mă sperii, e ciudat, dar amuzant.

mopana-searching-for-something-03

Source: Google Image

Mă plimb cu o hartă goala în mână și cu o lupă spartă și sper să găsesc acel ceva. Într-o zi îl voi găsi. Dar dacă nu-mi dau seama că l-am găsit? Sau ce am găsit și de ce? E complicat să fi confuz, dar misterul acesta e fermecat. Te simți într-un fel puternic și dornic de evenimente noi, care, mai mult sau mai puțin, sunt dorite și trăite de suflet.

Ajungi mai aproape de acel ceva… și e minunată căutarea. Îți oferă șansa de a crea ceea ce-ți dorești, mai ales când nu știi ce vrei.

 

ENGLISH VERSION

Searching for something

mopana-searching-for-something-01

Source: Google Image

Let’s search, let’s search again… we always have something to search. Something that we hope to find every day, but this something is very well hidden. Some seek a route, others a reason, and others happiness. Other people are looking for a place, a person, an emotion.

mopana-searching-for-something-04

Source: Google Image

We are like some detectives. We go on roads full of clues with a magnifying glass and a flashlight. We find something every day, but it is never enough. We are squeamish. We seek places through memories and memories through places. We seek… but what? Love, peace, war? A reason to live beautiful, a smile, a person?

mopana-searching-for-something-05

Source: Google Image

I’m seeking, I do not know why, but I always find a few miracles. I find stories and people, tears and smiles, though I do not know what I’m seeking. I always have in my mind that words: “I wait eagerly”… What I expect and what I’m seeking is a mystery. I live without knowing what I want and I have the impression that dreams and reality are one and the same. I don’t make differences and that scares me. It’s weird but funny.

mopana-searching-for-something-03

Source: Google Image

I walk with a blank map and with a broken magnifying glass in hand and I hope to find that something. Someday I’ll find it. But what if I do not realize that I found it? Or what I found and why? It’s difficult to be confusing, but it’s a magical mystery. You feel somehow strong and eager for new events, which, more or less, are desired and lived by the soul.

You get closer to that something… and the search is wonderful. It gives you the chance to create what you want, especially when you do not know what you want.

 

Before you leave I have something for you

It costs only $2. But…

You can share it on Twitter or Facebook and

get a 25% discount 🙂

mopana-bilingual-blog-cover-01

12 thoughts on “În căutarea unui loc – Searching for something

  1. We’re all searching for something, aren’t we Monica. So long as we keep our eyes, mind and heart open to the possibilities around us. Big hugs to you my dear xo ❤️

    Like

  2. Căutarea este mai importantă decât insuşi scopul său, spui. Este frumos aşa, altfel, dacă ne-am opri, ar fi ca şi când nu am mai exista. Continuă să cauţi orice, pe oricine! Îţi doresc să descoperi tot ce este mai bun pentru tine!

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s