Furtuna de gânduri – Storm of thoughts


monicaWritten

by Monica

JUMP TO ENGLISH VERSION

mopana-storm-of-thoughts-03

Source: Google Image

Am întâmpinat probleme pe un drum care nu surâde, cel puțin nu mie. Pare uneori inaccesibil, alteori mai ușor ca norii. Pășesc pe vârful degetelor prin locuri stinghere, lipsite de suflete. E prea frig, e frig în fiecare om și asta mă face și pe mine să mă simt rece.

Simt că înot împotriva curentului într-un râu care nu duce nicăieri. Simt că sunt o greșeală, dar știu că greșelile nu mă definesc. Uneori mi-e dat să văd o altă viață, o altă lume, ceva dincolo de linia de graniță dintre real și ideal. Un loc pe care l-aș fi putut iubi mai mult decât orice dacă nu ar fi fost al meu.mopana-storm-of-thoughts-02

Pare altfel dacă privești din exterior. Parcă pare mai frumos, mai ales dacă nu îl simți și dacă nu te atinge. E un loc greu de îndurat, uneori pare lipsit de viață, iar alteori mai viu ca o viață plină. E desprins din frică și cuprins de frig.

mopana-storm-of-thoughts-01

Source: Google Image

E o furtună continuă aici, dar niciodată de vreme, e o furtună de gânduri și idei, idei ce aduc ploaie și gânduri care rămân pe cer numindu-se stele. Sentimentele plutesc în neant fiind luate de vântul din viața reală. E greu de conceput această lume, e inaccesibilă și periculoasă.

E un labirint al unei minți confuze și speriate. E un paradis al copilăriei și iadul în care te simți nemuritor. E greu să faci pace cu mintea ta, dar e și mai greu când ea te conduce. Învață să accepți furtuna, să-ți îmbrățișezi gândurile și ideile, să lași sentimentele să-ți arate ce înseamnă frumusețea.

E greu, dar se poate: SĂ TE LAȘI LIBER!

 

ENGLISH VERSION

Storm of thoughts

mopana-storm-of-thoughts-03

Source: Google Image

I had trouble on a road that doesn’t smile, at least not to me. Sometimes it seems inaccessible, other times it is easier than clouds. I walk on fingertips in strange places, devoid of souls. It’s too cold, it’s cold in every man and that makes me feel cold, too.

I feel like I swim upstream in a river that leads nowhere. I feel I’m a mistake, but I know that mistakes do not define me. Sometimes I feel like I see another life, another world, something beyond the boundary line between the real and ideal. A place I would have loved more than anything if it were not mine.mopana-storm-of-thoughts-02

It looks different if you look from the outside. It seems that it looks more beautiful, especially if you do not feel it and if it does not touch you. It’s an unbearable place, sometimes it seems lifeless, but other times more alive than a full life. It is dislocated from fear and surrounded by cold.

mopana-storm-of-thoughts-01

Source: Google Image

It’s a continuous storm here, but it’s not about weather, it’s a storm of thoughts and ideas, ideas that bring rain and thoughts that remain in the sky becoming stars. Feelings are floating in nothingness being taken by the wind from the real life. It’s hard to imagine this world, it is inaccessible and dangerous.

It’s a maze of a confused and frightened mind. It’s a paradise of the childhood and the inferno where you feel immortal. It’s hard to make peace with your mind, but it’s even harder when it leads you. You must learn to accept the storm, to embrace your thoughts and ideas, to let emotions to show you what beauty means.

It’s hard, but it’s possible: TO LET YOURSELF FREE!

 

Before you leave I have something for you

It costs only $2. But…

You can share it on Twitter or Facebook and

get a 25% discount 🙂

mopana-bilingual-blog-cover-01

16 thoughts on “Furtuna de gânduri – Storm of thoughts

  1. Wow! This is, indeed, very deep and tumultuous, very thought-provoking and poignant, well-written and cohesive… And it resonates very much with me! I think I understand… Quite well done, Monica. Excellent!

    Liked by 3 people

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s