Pragul disperării – The threshold of despair


monicaWritten

by Monica

JUMP TO ENGLISH VERSION

mopana-the-threshold-of-despair-04

Source: Google Image

      Totul trece și dispare, asta înseamnă viață, să privești dincolo de ceea ce este, așteptând să devină ce a fost.

     Timpul trecător ne arată că viața nu se măsoară în ani sau decenii, ea se bucură de eternitate. Mereu va fi ceva viu în fiecare clipă apusă.

     

mopana-the-threshold-of-despair-02

Source: Google Image

Iar eu stau privind adesea cum tot ce am acum, mi se prezintă cu un “a fost atunci”.

     Urmărind firul destinului, tot ce a trecut e “mort”, nu-l mai poți atinge, nu-l mai poți avea, s-a risipit.

mopana-the-threshold-of-despair-01

Source: Google Image

      Bate ceasul desparțirii în momentul în care realizezi că ești ce n-ai fost și ai ce n-ai avut. Sau ai tot, fără a avea nimic din ce vrei, dar dacă ai ce-ți dorești, chiar e ceea ce ai vrut?

      Uneori înțelegem că viața e plină de schimbări și mistere, dar alteori, ajungem să iubim atât de mult misterele încât devenim noi înșine unul. Din cauza atâtor pierderi… ajungem să ne închidem în noi, să ne izolăm și să punem în jurul nostru un scut de suferință. Ceea ce ne permite să ajungem în pragul disperării și în timp să ne resemnăm.

mopana-the-threshold-of-despair-03

Before you leave take a look at my little store

My Shop Front

See

Read

Buy

mopana-drawings-exhibition-01 mopana-bookstore-01 mopana-shop-01

ENGLISH VERSION

mopana-the-threshold-of-despair-04

Source: Google Image

     Everything passes and vanishes, this means life. To look beyond what it is, waiting to become what it was.

      Time passes and it shows us that life is not measured in years or decades, she enjoys eternity. There will always be something alive in every passing moment.

     

mopana-the-threshold-of-despair-02

Source: Google Image

And I often stand and look at how what I have now, it presents to me with an “it was then.”

     Following the thread of fate, everything that passed is “dead”, it can not be touched anymore, you can not have it anymore, it has been lost.

mopana-the-threshold-of-despair-01

Source: Google Image

      It is already the parting hour when you realize that you are what you were not and you have what you hadn’t. Or you have everything, without having anything from what you want, but if you have what you want, is it really what you wanted?

      Sometimes we understand that life is full of changes and mysteries, but other times, we come to love too much the mysteries and we ourselves become one. Because of so many losses… we isolate ourselves and we set a shield of suffering around us. Because of that, we become desperate and, with time, we give up.

mopana-the-threshold-of-despair-03

Before you leave take a look at my little store

My Shop Front

See

Read

Buy

mopana-drawings-exhibition-01 mopana-bookstore-01 mopana-shop-01

 

Advertisements

22 thoughts on “Pragul disperării – The threshold of despair

  1. Yes, that’s so true! Though we would not like to appreciate every minute we have, so often we just waste it. You’ve got a great shop at redbubble, my sincere wishes and many sales!

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s