Lacrimile sunt cuvinte pe care le urlăm în linişte – Tears are words that we howl quietly


mopana-look-around-weekend-magazine-02

monicaWritten

by Monica

JUMP TO ENGLISH VERSION

mopana-unfulfilled-love-02

Source: Google Image

      Toți căutăm pe cineva care să ne fie linia ce face plus din minus. O persoană care să ne completeze, care să ne sprijine, să ne susțină, să ne iubească la adevărata valoare.

      De multe ori credem că am găsit persoana perfectă pentru noi… Dar ajungem să o găsim în brațele altora sau în spatele unor ziduri de orgoliu, de dezamagire sau frică. Acea persoană specială se poate ascunde în spatele oricui și poate găsi orice scuză pentru a dezamorsa dragostea ta.

      O iubire neîmplinită te va lăsa mereu cu un gust amar și întrebarea “cu ce am greșit, ce are ea și eu nu?”. Toți oamenii pot fi iubiți. Dar, un

mopana-unfulfilled-love-01

Source: Google Image

om care te face să-l aștepți, să te lupți singur cu lipsa lui, fără ca măcar să-i pese de existența ta, de iubirea ta, ar trebui uitat.

mopana-unfulfilled-love-03

Source: Google Image

      Cât timp trebuie să treacă și cât de mult trebuie să te ignore o persoană pentru a înțelege că tu nu exiști pentru ea? Când vom înțelege că lacrimile sunt cuvinte pe care le urlăm în linişte?

     În momentele în care aștepți, te uiți, te pierzi printre orele de singurătate și momentele de suferința dusă la maxim, realizând cât de singur, vulnerabil și respins ești. Dorul te atinge apăsat pe piept, îți îngheață sângele și te simți rece și uitat. Apoi…

      În timp înveți să nu mai aștepți, pentru că niciodată nu va fi timpul potrivit și până la urmă… cât timp poți aștepta o persoană care nu ți-a dat nicio garanție că se va întoarce sau că va fi cu tine?!

comics-presentation-of-haiku-ebook-06

by Monica

ENGLISH VERSION

mopana-unfulfilled-love-02

Source: Google Image

      We all are looking for someone that could be the line that makes plus from minus. A person to complete us, to assist, to support, to love us at the true value.

      Often we think we’ve found the perfect person for us… But, at one point, we find him/her in the arms of others or behind some walls of vanity, of disappointment or fear. That special person can hide behind anyone and can find any excuse to defuse our love.

      An unfulfilled love will always leave a bitter taste and the question “what I did wrong, what she/he has and I do not?”. All people can be loved. But a person who makes you wait for

mopana-unfulfilled-love-01

Source: Google Image

him/her, to fight alone with his/her absence, without even caring about your existence, about your love, should be forgotten.

     How much time must pass and how much a person have to ignore you to understand that you do not exist for her/him? When will we understand that tears are words that we howl quietly?

mopana-unfulfilled-love-03

Source: Google Image

      When you’re waiting, you look, you get lost among the hours of loneliness and moments of suffering, realizing how lonely, vulnerable and rejected you are.

      The longing touch you on the chest, freezes your blood and you feel cold and forgotten. Then…

      After awhile, you learn to not wait anymore, because it will never be the right time and, in the end… how long can you expect a person who gave you no guarantee that he/she would return to you or that will be with you?!

comics-presentation-of-haiku-ebook-06

by Monica

 

24 thoughts on “Lacrimile sunt cuvinte pe care le urlăm în linişte – Tears are words that we howl quietly

 1. Tears shed quietly are strong
  Strong enough to change the world
  Above all the one that sheds the tears
  You are not the one to look for him/her
  But you are the one for all others to look for

  Liked by 2 people

 2. It happens often. I assume that constant dissapointment and hope are our common friends on the liferoad. I often find it difficult to cope with hopes and expectations that are mostly not converted into reality. However, we have to be always in search of something else that can make us happier. A lovely post that make us think!

  Liked by 1 person

 3. Pingback: Tears can change the world | look around!

 4. Mi-ai adus aminte de idilele din liceu in care iubirile neimpartasite erau un must have. Cred ca e o perioada care trece.. sau nu? Poate trece cand iubirea e impartasita si nu iti mai dai seama de ce au parte cei din jur..

  Liked by 1 person

 5. Loneliness is a weird thing. You get over it when you realize you can do the things you want. By yourself. And all of a sudden, people follow. 🙂
  Bon week-end.

  Like

 6. I thought I found the love of my life and it all came crumbling down around me. Now I am taking time for myself. No more giving and giving and giving for nothing at all. It’s time to start enjoying life with just me. 🙂 And that’s ok.

  Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s