Cum să îți promovezi articolele și blogul – How to promote your articles and blog


mopana-look-around-weekend-magazine-02

mopana-monicaWritten

by Monica

JUMP TO ENGLISH VERSION

Oamenii nu știu că exiști până nu le spui

      Degeaba scrii și postezi des pe blog dacă nu îți promovezi munca. Niciodată nu vei atrage trafic dacă aștepți ca oamenii să vină pur și simplu să îți citească articolele. Trebuie să îi inviți, dacă vrei să vină! Trebuie să le spui că exiști.

      Sunt sute de milioane de bloguri în marele Ocean al internetului și al tău este doar unul dintre ele.

Cineva a spus la un moment dat o vorbă mare:

Blogging înseamnă 30% scris articole și 70% promovare

      Să fie clar! Poți să scrii cele mai tari articole, cu cele mai atractive titluri, despre cele mai interesante subiecte… dacă nu te promovezi, nu te știe nimeni. Și de unde să te știe dacă tu nu exiști pentru ei.

mopana-blog-promotion-01

Cum am făcut eu să exist pentru ei?

 • am scris câteva sute de articole (sper eu, interesante)

 • am dat titluri atractive (cred eu)

 • am postat fotografii cu locuri minunate și flori superbe

 • am scris articole despre obiceiurile și sărbătorile românilor și despre mâncărurile speciale pe care ei le gătesc

 • am citit mii de articole de pe mii de bloguri

 • am dat mii de like-uri la mii de articole

 • am scris mii de comentarii

 • am creat relații

 • mi-am făcut prieteni în toate colțurile lumii

 • am fost alături de prietenii pe care mi i-am făcut în blogosferă atunci când au fost la greu, cu un cuvânt și o vorbă bună

 • am dat reblog la articole care mi-au plăcut

 • am mulțumit pentru comment-urile frumoase pe care le-am primit

 • le-am întors vizitele celor care mi-au trecut pragul virtual, am dat like-uri înapoi și am scris comment-uri.

 • am postat pe Facebook și Twitter link-uri la articole mai noi și mai vechi. Întotdeauna există cititori noi care pot fi atrași de articole mai vechi, dar pe care, normal, ei nu le-au citit. (știu că am scris că nu m-au ajutat prea mult aceste rețele sociale, dar continui să sper)

 • am puns link-ul blogului meu pe Facebook, Twitter și, mai nou, pe Instagram

 • m-am folosit de comanda „Publicize” pentru a-mi trimite articolele direct pe rețelele de socializare imediat cum am dat „Publish”

 • am pus link-ul blogului meu pe e-mail sub semnătură

 • am intrat pe diverse Forum-uri și am intrat în discuții cu cei de acolo, rugându-i să-mi facă un review la un articol sau la blog. Este o variantă bună de a aduce trafic.

 • la începuturile mele în blogging m-am folosit și de super-oferta de la WordPress pentru a intra în contact cu alți bloggeri. Și pot spune că a dat roade. Este vorba despre Community Pool (https://dailypost.wordpress.com/2016/06/27/community-pool-172/ ) și de First Friday (https://dailypost.wordpress.com/category/first-friday/), două platforme care ajută începătorii să obțină feedback și să lege prietenii. Nu intrați dacă nu aveți de gând să fiți serioși! Aici, dacă ceri trebuie să și oferi.

 • De curând am început să folosesc https://copromote.com/ și am simțit imediat cum crește traficul pe blogul meu. Nu prea mult, dar oricât este mai mult decât nimic, nu? CoPromote este un site care te ajută să-ți promovezi articolele prin Twitter. Știu, veți spune că aveți deja cont pe Twitter și nu mai aveți nevoie de altceva. Vă contrazic.

 • chiar dacă nu postez tot timpul (în general o fac de 2 ori/săptămână, în weekend) am grijă să reprogramez articole mai noi sau mai vechi pentru a-mi ține aproape atât noii cititori, cât și pe cei vechi.

 • am folosit linku-ri interne cu trimitere la posturi mai vechi – așa le-am făcut si lor noi vizionări, dar am urcat și în page ranking-ul motoarelor de cautare. Totul este ca aceste articole să aibă legătură cu postul la finalul căruia le pui. Foarte Important este să le pui titlul și nu Click aici!.

 • Când promovezi posturile mai vechi, ar fi bine să nu aibă trecută în dreptul lor data când au fost postate. Pentru că atunci cand vrei sa le promovezi lumea va zice că sunt vechi și nu le va mai citi 😦

 • Dacă nu postezi și nici nu promovezi articolele mai vechi traficul blogului o ia la vale. Vezi foto de mai jos!

mopana-blog-no-visitors-02

Ce nu am făcut?

      În lumea blogging-ului există anumite evenimente create de anumite persoane pentru a ajuta începătorii să cunoască noi bloggeri și pentru a aduce trafic blogului lor. Cel puțin așa se spune. Iată câteva dintre aceste evenimente:

 • Give aways – mai multe despre acest subiect puteți citi aici.

 • Awards – sunt tot felul de premii care se acordă în blogosferă și care sunt create special pentru începătorii în blogging. Mai multe despre acest subiect puteți citi aici Liebster Award.

 • Meet&Greet – sunt întâlniri organizate tot pentru a face cunoștințe. Informații despre acest fel de evenimente găsiți aici Meet and Greet Fridays.

      Pur și simplu nu m-au atras și nici nu am avut timp pentru așa ceva. Dar, asta nu înseamnă și că am procedat bine.

Ce vreau să fac în continuare

 • să accept guest posts – sunt sigură că este un mod foarte bun de a atrage trafic. Normal că cei care vor scrie pentru blogul meu își vor promova articolele pe propriile canale sociale și, o dată cu asta, îmi vor promova și mie blogul. În plus, voi avea articole noi pline de idei noi și, foarte important, voi munci mai puțin, dar cu mai mult folos. Am făcut deja acest lucru și rezultatele sunt foarte bune. Dar… nu se muncește mai puțin.

 • să scriu guest posts – mă gândesc foarte serios să găsesc, la rândul meu, bloguri pentru care să scriu articole. Scriind pentru alte bloguri îmi poate aduce trafic, dacă articolele mele sunt interesante.

      Deci, promovați-vă prieteni! Promovați-vă la greu, dacă vreți să fiți cunoscuți și apreciați! Faceți în așa fel încât articolele voastre să fie văzute de cât mai mulți ochi! 🙂

         Așadar, BLOG-UL este o UNEALTĂ MAGICĂ ce-ți deschide porțile spre un viitor de vis. De ce nu ai încerca?

      Țin să vă reamintesc faptul că tot ce scriu este din propria experiență și nu poate fi luat ca literă de lege. Dar dacă a funcționat pentru mine, de ce nu ar funcționa și pentru tine?

      Dacă vreți să fiți la curent cu ultimele mele articole, puteți să dați follow blog-ului meu și veți fi siguri că nu le ratați!

      Alte articole cu sugestii și tips-uri despre blogging găsiți aici.

mopana-my-exhibition

Click on photo to see my Drawing Exhibition

ENGLISH VERSION

People do not know that you exist until you tell them

     If you do not promote your work, you write in vain and publish articles also in vain. You’ll never attract traffic if you expect people simply to come to read your articles. You have to invite them if you want to come! You must tell them that you exist.

      There are hundreds of millions of blogs in the great ocean of the Internet and yours is only one of them.

Someone said at one point a big word:

Blogging means 30% writing articles and 70% promotion

     To be clear! You can write the hottest articles, with the most attractive headlines, about the most interesting topics… if you do not promote yourself, no one knows you. And how could they know you if you do not exist for them?

mopana-blog-promotion-01

What have I done to exist for them?

 • I have written hundreds of articles (hopefully interesting)

 • I found compelling headlines (I think)

 • I posted pictures of beautiful places and beautiful flowers

 • I wrote articles about Romanians customs and holidays and about the special dishes they cook for these occasions

 • I read thousands of articles from thousands of blogs

 • I gave thousands of “likes” on thousands of articles

 • I have written thousands of comments

 • I created relationships

 • I made friends all over the world

 • I re-posted the articles that I liked

 • I thanked for the beautiful comments that I have received

 • I turned the visits to those who have crossed my virtual threshold, I gave “likes” back and I wrote comments.

 • I posted on Facebook and Twitter links to my articles, newer and older. There are always new readers who may be attracted by older articles, which of course, they have not read. (I know I wrote that these social networks didn’t help me too much, but I continue to hope)

 • I put my blog’s link on Facebook, Twitter and more recently on Instagram

 • I used the command “Publicize” to send my articles directly on social networks as soon as I pushed the “Publish” button

 • I put my blog’s link in the e-mail signature

 • I have visited various Forums and I chatted with people there and I ask them to review an article or my blog. It is a good alternative for bringing traffic.

 • When I started to blog, I have used the super offer from WordPress to come into contact with other bloggers. And I can say that has paid off. It’s about Community Pool (https://dailypost.wordpress.com/2016/06/27/community-pool-172/) and First Friday (https://dailypost.wordpress.com/category/first-friday/), two platforms that help beginners to get feedback and make friends. Do not enter if you are going not to be serious! Here, if you ask you have to offer back, too.

 • I recently started to use https://copromote.com/ and I felt immediately an increase of traffic to my blog. Not much, but however it is more than nothing, right? CoPromote is a site that helps you to promote your articles through Twitter. I know, you will say that you already have an account on Twitter and you do not need anything else. I disagree. You can find me there 🙂

 • Even if I do not post all the time (usually I do it 2 times / week, in weekends) I reschedule some of my articles, newer or older, to keep my readers close, both new and old ones.

 • If you do not post and do not promote your blog articles, your traffic will decrease dramatically. See the photo below!

mopana-blog-no-visitors-02

What have I not done?

In the world of blogging, there are some events created by certain people to help beginners to meet new bloggers and bring traffic to their blog. Or so they say. Some of these events:

 • Giveaways – more about this subject can be found here.

 • Awards – there are all kinds of awards which are granted in the blogosphere and are designed specifically for beginners in blogging. More on this topic can be found here Liebster Award.

 • Meet & Greet – are organized meetings also for the beginners. Information about this kind of events can be found here Meet and Greet Fridays.

    This kind of events simply not attracted me and I did not have time for that, too. But this does not mean that what I have done was well.

What do I want to do next…

 • accepting guest posts – I’m sure is a great way to attract traffic. Normally that those who write for my blog will promote their articles on their social channels and, with that, they will also promote my blog. In addition, I will have fresh articles on my blog, new ideas and, most importantly, I will work less, but more useful. I already did this and the results are very good. But… there are not less work to do.

 • writing guest posts – I’m thinking very seriously to find blogs to write articles. Writing for other blogs can bring me traffic, if my articles are interesting. 

     So, promote your blog, my friends! Promote yourself and your blog if you want to be known and appreciated! Make your articles to be seen by as many eyes! 🙂

     So, THE BLOG is a MAGICAL TOOL which could open your doors to a dreamy future. You could try. Why not?

     I want to remind you that everything I write is from my own experience and can not be taken as the last word. But if it worked for me, why should not work for you, too?

If you want to keep up with my latest articles, follow my blog and you will be sure that you’ll have them as soon as I write them!

Other articles with suggestions and tips on blogging can be found here.

mopana-my-exhibition

Click on photo to see my Drawing Exhibition

21 thoughts on “Cum să îți promovezi articolele și blogul – How to promote your articles and blog

 1. Oh, Mon, you did a good job. Now I am eager to advertize my YouTube channel, since I am very video-oriented nowadays, but i guess it’s not that easy!

  Liked by 2 people

 2. I only managed to read the first part and I disagree. At first yes promotion is nonstop. But there comes a time when you can really focus on creating. Blogging is a whole lot tougher then what first thought.

  Liked by 2 people

  • I agree with you, my dear Amy. It is about creating something fabulous, like your posts, and then promote them to be seen by as many people.
   Have a great week!
   Hugs and kisses ❤

   Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s