În spatele ușilor închise – Behind the closed doors


For English version click here

Cel mai uimitor lucru la acea clădire este frica pe care o simți când ești în preajma ei

mopana-in-spatele-usilor-inchise-14

Pentru mine, o ușă închisă înseamnă un risc și o aventură. Dacă ușa e deschisă, magia dispare. Tot ce e interzis mă atrage. Și cred că cel mai bine puteți observa asta din experiența următoare.

mopana-in-spatele-usilor-inchise-01

The former brewery

“Lângă podul Basarab din București este o fostă fabrică de bere. O clădire imensă și părăsită. Nu știu exact ce mă atrage la clădirea aia, dar e plină de mister… Am visat de multe ori acea clădire înainte să intru în ea, iar curiozitatea de-a intra s-a îmbinat cu dorința de aventură și curajul și m-au făcut să depășesc pragul clădirii.

Cel mai uimitor lucru la acea clădire este frica pe care o simți când ești în preajma ei și frigul care te face să tremuri. Prima dată când am încercat să intru era o noapte liniștită de noiembrie. Mi-a fost frică, mai ales când am văzut că e o lumină aprinsă.. Și am renunțat.

Știu că povestea sună paranormal… dar ăsta este doar începutul

La câteva luni după, am revenit cu mai mult curaj și am intrat. Am văzut fabrica din toate unghiurile posibile, atât în exterior, cât și în interior. Era uimitor! Arăta exact ca în coșmarurile și visele mele. Știu că povestea sună paranormal… dar ăsta este doar începutul. Chiar dacă în vise nu apăreau atâtea gunoaie și atâtea umbre pe perete, acolo te simțeai în permanență urmărit. Era peste tot aceeași umbră pe pereți. Vezi foto!

Din interior s-a auzit o voce care zicea ceva gen “stai” sau “rămâi”…

După ce am terminat turul casei bântuite, am încercat să-mi explic ce era cu acea persoană pe care o vedeam. În dorința de a afla mai multe m-am întors, cu o zi înainte de Paște, la acea fabrică… Și spre surprinderea mea ușa era încuiată. Mai era o intrare prin subsol, greu accesibilă, dar nu părea să existe și o altă ieșire. Lângă intrarea de la subsol era o altă ușă care avea un geam spart.

După un sfert de oră de stat și căutat intrări am vrut să plec, dar nu am putut… Din interior s-a auzit o voce care zicea ceva gen “stai” sau “rămâi”… M-am apropiat de fereastra spartă și am dat cu o piatră și am întrebat cine e acolo?… Mă uitam pe geam și a venit spre mine un vânt rece care m-a făcut să tremur și să rămân paralizată. Simțeam că nu mă pot mișca și mi se făcuse frică. Apoi m-am apropiat de geam să văd dacă pot să intru.

În mintea mea era ceva confuz… Simțeam că vreau și mai mult să intru, numai pentru că lacătul era încuiat. Am încercat să-l desfac și n-am putut, dar știu că voi încerca să mai intru acolo. Vreau să simt iar adrenalina, frica și frigul ce vin împreună cu turul fostei fabrici de bere.”

Poate e din cauza vârstei, poate așa sunt eu, sau poate așa suntem toți. Pe mine mă atrage necunoscutul, ceea ce este interzis și ceea ce se obține greu.

ENGLISH VERSION

The most amazing thing in that building is the fear that you feel when you’re around it

mopana-in-spatele-usilor-inchise-14

For me, a closed door means a risk and an adventure. If the door is open, the magic disappears. I am attracted by everything is forbidden. And I think that you will observe that from the next experience.

mopana-in-spatele-usilor-inchise-01

The former brewery

“Near Basarab Bridge, in Bucharest, is a former brewery. A huge and deserted building. I do not know exactly what attracts me to that building, but it’s full of mystery… I often dreamed that building before I get into it. And the curiosity was combined with the desire of adventure and courage and they made me get into the building.

The most amazing thing in that building is the fear that you feel when you’re around it and the cold that makes you shiver. The first time I tried to get into it was in a November peaceful night. I was scared, especially when I saw a light on… And I quit.

I know it sounds like a paranormal story… but this is just the beginning

A few months after, I returned with more courage and I went inside. I saw the brewery from all possible angles, both externally and internally. It was amazing! It looked just like in my nightmares and dreams. I know it sounds like a paranormal story… but this is just the beginning. Even if in my dreams there were not so much garbage and so many shadows on the walls, there you felt constantly watched. It was the same shadow on all walls. See in the photo!

From inside I heard a voice saying something like “stay”…

After I finished the tour of the haunted house, I tried to explain to myself who was that person that I saw. Wishing to find out more I returned, the day before Easter, at the brewery… and to my surprise, the door was locked. There was an entrance through the basement, difficult to access, but there seemed not to be another exit. Near the entrance to the basement was another door with a broken window.

After fifteen minutes of attempts to find an entry I wanted to go, but I couldn’t… From inside I heard a voice saying something like “stay”… I went close to the broken window and I threw with a stone and I asked who’s there? I looked out thru the window and a cold wind came towards to me and made me shiver. Made me remain paralyzed. I felt that I can not move and I was afraid. Then I approached the window to see if I can get in.

In my mind, I felt confused… I felt that I want to go further just because the door was locked with a padlock. I tried to break the padlock but I couldn’t, and I know that I will try to go there again. I want to feel again the adrenaline, the fear and the cold that come along with the tour of the former brewery. “

Maybe it’s because of my age, maybe I am like that or maybe we all are like that. I am attracted by the unknown, by what is forbidden and by what is hard to get.

mopana-be-my-guest-post-02

Click on photo

52 thoughts on “În spatele ușilor închise – Behind the closed doors

 1. That’s pretty cool! We have haunted building here, an old TB sanitarium, called Waverly Hills. It’s very old and reportedly some 70,000 people died there, primarily from TB. We’ve been, and some wild experiences. I’m a believer. 😃

  Liked by 1 person

 2. So cool…I also enjoy exploring old abandoned places. The office for my last job was in an old psychiatric hospital. I used to go “exploring” after hours and on weekends. I took photos in places I should not have been. Some places I could not get into; they were locked (like your door). There are videos on line about how to get through a lock, but I did not want to risk my job or getting arrested. Your brewery is so cool.

  Liked by 1 person

 3. Ah I love haunted places. Today I went to the House of Wills to rehearse for a film that we are shooting there. Very creepy. I only took a few pictures which will be in a post soon, but yeah. Very cool.

  Liked by 1 person

 4. Oh, yes, I understand you pretty well, I also like peeping my nose everywhere where I should not. It’s so natural. You had a lovely adventure!

  Liked by 1 person

 5. That’s a cool place and a cool story! That old building seems to have a secret life on its own. I’d certainly go and explore it myself if I lived nearby.

  Liked by 1 person

 6. Ce-mi place articolul! Și eu mă simt atrasă de chestii de genul de când mă știu :)) și am avut și niște experiențe nu foarte frumoase , dar încă încerc sa mă auto conving că mi-a jucat mintea feste :)). Keep up , ai un blog și articole super! :*

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s