Mi-am ascuns sufletul în zâmbete amare – I hid my soul in bitter smiles


For English version click here

Au fost multe momente în care luna mă vedea cu ochii înlăcrimați, în timp ce zâmbeam fals în fața soarelui

mopana-mi-am-ascuns-sufletul-in-zambete-amare-04În trecut, credeam, cu tărie, că doar cerul mă intelege, pentru că doar el plângea odată cu mine… Ajunsesem să țip la frumoasa lună, să-mi spun povestea stelelor… Vorbeam, urlam spre cer că nu mai fac față… Dădeam vina pe universul la care mă închinam cu credință, doar pentru simplul fapt că simțeam cum fiecare stea se prăbușește peste mine.

Doar nopții îi povesteam tot ce ascundeam de zi

Au fost multe momente în care luna mă vedea cu ochii înlăcrimați, în timp ce zâmbeam fals în fața soarelui. Simțeam cum doar singurătatea mă liniștește. Doar nopții îi povesteam tot ce ascundeam de zi. Devenisem o persoană atât de indiferentă fața de propria existență… Nu mă mai puteam înțelege. Îmi ascundeam sufletul în umbra zambetelor amare pe care le afișam fără a mă gândi la falsitatea lor. Apoi fugeam de a mă descoperii.

Eu pierdeam nopți pentru a înțelege cine sunt

mopana-mi-am-ascuns-sufletul-in-zambete-amare-02Stăteam în umbra fricii și nu înțelegeam de ce mi-e frică. Îmi feream inocența și fragilitatea de oricine, dar mai ales de mine. Nu mă acceptam, nu eram mândră de cine sunt… Doar luna și stelele mi-au văzut adevărat față, o față cu care acum mă mândresc și cu care mă prezint ca fiind umană.

Înainte simțeam cum noaptea mă completează și cum soarele mă face să pierd bucăți din mine. Luna îmi explica povestea din timpul zilei. Deși de multe ori.. Noaptea era mult prea lungă, iar eu stăteam, pierdeam nopți pentru a înțelege cine sunt.

La final, aș vrea să vă îndulcesc puțin cu un pic de miere și un parfum foarte dulce în “Scent and honey“.

ENGLISH VERSION

There were many moments when the moon saw me with tearful eyes while I was smiling forgery in front of the sun

mopana-mi-am-ascuns-sufletul-in-zambete-amare-04In the past, I thought, strongly, that only heaven understand me, because only he was weeping with me… I had come to yell at the beautiful moon, to tell my story to the stars… I was talking, yelling to the sky that I no longer cope… I blamed universe just because I had been feeling like every star collapses on me.

Only to the night I’ve told all I was hiding by the day

There were many moments when the moon saw me with tearful eyes while I was smiling forgery in front of the sun. I was feeling like only loneliness can calm me. Only to the night I’ve told all I was hiding by the day. I had become a person so indifferent to its own existence… I could not understand myself. I hid my soul in the shadow of bitter smiles without thinking to their falsity.

I lost nights to understand who am I

mopana-mi-am-ascuns-sufletul-in-zambete-amare-02I stood in the shadow of fear and I did not understand why I’m scared. I guarded my innocence and fragility from anyone, but especially from me. I did not accept myself, I was not proud of who I am… Just moon and stars have seen my real face, a face that now I am proud.

A long time ago, I felt like the night completes me and the sun makes me lose pieces of me. The moon was explaining to me the story of the day. Although, often… The night was far too long, and I stood, I lost nights to understand who am I. 

Finally, I would like to sweeten you with a little honey and a very sweet fragrance. See “Scent and honey“!

Advertisements

12 thoughts on “Mi-am ascuns sufletul în zâmbete amare – I hid my soul in bitter smiles

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s