Draga mea inimă, iartă-mă! – My dear heart, forgive me!


For English version click here

Iartă-mă, inimă, pentru toate momentele în care nu mai voiam să mai bați

mopana-my-dear-heart-01

Source: Google Image

Draga mea care-mi bați zilnic în piept, știu că te-am frânt. Știu că ți-am facut răni adânci, pe care încă te chinui să le închizi. Știu că mereu îți redeschid cicatricile, pe care după atât amar de vreme ai reușit să le vindeci. Știu că te-am lăsat stingheră în întunericul pustiu al minții. Știu că te-am acoperit cu un strat de gheață și că te-am izolat într-un palat de piatră. Știu că ți-am făcut rău, dar acum vreau să-ți cer iertare!

Iartă-mă, inimă! Iartă-mă pentru toate momentele în care nu mai voiam să mai bați. Iartă-mă pentru toate clipele în care stăteam izolată și țipam în pernă ca să nu mă audă nimeni. Iartă-mă pentru toate lacrimile vărsate pe podea și pentru toate traumele pe care ți le-am cauzat.

Mintea mi-e plină de umbre, în timp ce tu, inimă, ești pustie printre lumini

mopana-my-dear-heart-03

Source: Google Image

Îmi pare rau că mereu am ales o persoană greșită căreia să-i permit să te atingă. Indiferent de lacătele pe care le-am pus pe tine, tu ai reușit să te faci auzită, mereu ai vrut să simți, să învingi, dar din cauza mea ai câștigat suferință. Din cauza mea, tu nu mai ai nimic. Ma simt goală pe interior.

Imi pare rău dragul meu suflețel. Îmi pare rău pentru fiecare clipă în care ți-am permis să pătrunzi în lumea pe care vreau să o ascund de tine, în partea întunecată din mine. Îmi pare rău că ai căzut în mijlocul prăpastiei și că te-am lăsat să te îneci. Eu nu am fost în stare să-ți întind o mană de ajutor, nu am putut să te calmez în timp ce urlai de durere și plângeai atât de tare încât inima sângera.

Indiferent de lacătele pe care le-am pus pe tine inimă, tu ai reușit să te faci auzită

mopana-my-dear-heart-02

Source: Google Image

Am plătit cu sange toate greșelile. Am plătit prea scump pentru fuga mea de tine, suflețelul meu. Mi-am distrus inima, sufletul și corpul pentru pacea minții. O pace pe care nu o am. Am neglijat tot ce ținea de tine… Am fugit de sentimente, dar acum îmi pare rău. Mi-a fost frică!

Știu că mi-am greșit mult prea mult… Dar după atâta timp, realizez că toate rănile, crizele și urletele mele te-au întărit. Te-au facut un adevarat războinic. Off suflete… Mai poți? Mă mai suporți? Sincer… Eu nu știu cum mă mai suportă inima, că eu nu o mai suport. Au fost prea multe momente în care am vrut să o scot din piept și să țip la ea… Chiar dacă era greșeala minții.

Draga mea care-mi bați zilnic în piept, știu că te-am frânt

mopana-my-dear-heart-04

Source: Google Image

Dragă inimă, ai devenit imună. Dar mi-aș dori să te mai rog ceva: Iubește în continuare, nu mă lăsa singură! Tu poți, eu nu. Eu renunț, tu trebuie să continui. Mintea mi-e plină de umbre, în timp ce tu ești pustie printre lumini. Ca să termin

Ca să termin într-un trend pozitiv, vă invit la o plimbare printr-un “Lan galben” 🙂

ENGLISH VERSION

Forgive me, heart, for all the moments when I wanted you to stop beating

mopana-my-dear-heart-01

Source: Google Image

Darling who beat daily in my chest, I know I broke you. I know I’ve made you deep wounds that you still try to close them. I know I always reopen scars which after so much time you managed to heal them. I know I left you lonely in the desolate darkness of the mind. I know I’ve covered you with a layer of ice and I’ve isolated you in a stone palace. I know I’ve hurt you, but now I want to apologize!

Forgive me, heart! Forgive me for all the moments when I wanted you to stop beating! Forgive me for all the moments when I stood isolated and I screamed into the pillow because I didn’t want to be heard by anyone. Forgive me for all the tears spilled on the floor and all the traumas which I have caused to you.

My mind is full of shadows, while you, heart, you are desolated among lights

mopana-my-dear-heart-03

Source: Google Image

I am sorry I’ve always chosen a wrong person whom I allow to touch you. Regardless of locks that I have put on you, you managed to get yourself heard, you’ve always wanted to feel, to win, but because of me, you get only suffering. Because of me, you’ve got nothing. I feel empty inside.

I’m sorry my dear little soul. I’m sorry for every moment that I have allowed you to enter into the world that I want to hide from you, the dark side of me. I’m sorry you fell in the middle of the abyss and I left you to drown. I wasn’t able to give you any help, I couldn’t calm you down while you were screaming in pain and crying so hard that heart was bleeding.

Regardless of locks that I have put on you, you managed to get yourself heard

mopana-my-dear-heart-02

Source: Google Image

I paid with blood all my mistakes. I‘ve paid too expensive my run away from you, my little soul. I destroyed my heart, body and soul for the peace of mind. A peace that I have not. I neglected everything about you… I ran away from feelings, but now I’m sorry. I was afraid!

I know that I’ve made too many mistakes regarding me… But after all this time, I realize that all wounds, crises and my screams have strengthened you. They have made you a real warrior. Oh, my soul… Can you still resist? Can you tolerate me anymore? Honestly… I don’t know how my heart still tolerates me because I can’t tolerate her anymore. There were too many moments when I wanted to get her out of my chest and yelling at her… Even though it was the mistake of the mind.

Darling who beat daily in my chest, I know I broke you

mopana-my-dear-heart-04

Source: Google Image

Dear heart, you became immune. But I would like to ask you something: please love again, do not leave me alone! You can, I do not. I give up, you have to keep going. My mind is full of shadows, while you, heart, you are desolated among lights. 

To finish in a positive trend, I invite you to walk through a “Yellow Land“. 🙂

54 thoughts on “Draga mea inimă, iartă-mă! – My dear heart, forgive me!

 1. 🙂

  Imagine I’m your heart, and I’ll say
  Whatever you do to me, don’t be sorry
  For I’m only exist for you within you
  My job is to pump in courage, power, energy…
  Anything you need for you to live your life as you choose

  I’m only pleased to do what I must do

  You are climbing up to the summit
  You’ll stumble over a rock on your way
  It hurts your toes unbearable, I know
  You’ll have a raw scratch on your arm bleeding
  Share whatever the pain and ache with me

  Let’s bear them together and walk on together

  When you are down and almost give up
  I’ll start pumping like crazy so you stand up again

  I can do that because I’m fueled by love for you

  Only what I ask of you
  When you reach the summit
  Breathe in cool air into me
  With your arms high up
  I will swell with such a tremendous joy
  That you will feel together 🙂 ❤

  Liked by 3 people

 2. Interesting writing here, Monica…and very beautiful. The heart seems resiliant. It comes back stronger despite being broken so many times. It reminds me of the Ernest Hemingway quote that “The world breaks everyone, and afterward, some are strong at the broken places.” Cheers!

  Liked by 2 people

 3. Heartfelt and intense Monica. Remember also that a heart can never fully be broken, it is resilient and continues to beat hard even when it feels it can’t go on. Beautiful writing my dear. xo

  Liked by 1 person

 4. The heart never gets totally broken, just cracked. And you know… “There is a crack in everything. That’s how the light gets in” 🙂 ❤

  Liked by 1 person

  • You’re right, Ann. A constant fight, indeed.
   See you next Sunday! I have a very hard week in front of me with many tests and exams every single day. Wish me luck!
   Hugs and kisses<3

   Like

 5. Pingback: I’m only exist for you within you | look around!

  • When what you write is a part of you, I think it is possible that others could feel the intensity. Thank you again for your sweet words, Carisa ❤

   Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s