Viața e doar un simplu joc cu moartea – Life is just a simple game with death


For English version click here

Viața e doar un simplu joc cu moartea

mopana-life-is-just-a-simple-game-with-death-03

Source: Google Image

Voi începe folosind cuvintele lui Sigmund Freud: “Dacă vrei să dobândești puterea de a suporta viața, fii gata să accepți moartea.”

mopana-life-is-just-a-simple-game-with-death-02

Source: Google Image

Toți trăim, toți murim. Asta e sigur! Putem privi mereu spre capătul întunecat al tunelului atâta timp cât ne aflăm în lumină. Noi suntem lumina. Suntem ceea ce știm, ceea ce am învățat și ceea ce am auzit și văzut. Noi suntem tot ce avem. Putem trăi într-o iluzie sau putem să ne construim un vis. Fiecare zi reprezintă un pas făcut pe drumul vieții.

Dacă vrei să dobândești puterea de a suporta viața, fii gata să accepți moartea – Sigmund Freud

mopana-life-is-just-a-simple-game-with-death-04

Source: Google Image

Riscurile pe care ni le asumăm, fentează moartea. Mai bine trăim ca fiind nemuritori, decât să murim fără a ști cum se simte viața. Nimeni și nimic nu poate schimba soarta. Toți murim… E ușor să mori, viața e mai grea. Dar viața înseamnă mai mult decât moartea… Și totuși iubirea reprezintă mai mult ca amândouă.

Riscurile pe care ni le asumăm, fentează moartea

mopana-life-is-just-a-simple-game-with-death-01

Source: Google Image

Unii oameni trăiesc ca să iubească, în timp ce alții, iubesc ca să trăiască. O viață fără iubire e ca cerul fără stele, ca ziua fără soare, ca pădurea fără copaci. Noi ne jucăm cu moartea, noi suntem viața. Viața e doar un simplu joc cu moartea. Viața noastră depinde de încercare și eșec. Parcă ar fi o tablă de șah, bine vs rău. Și totuși, noi suntem de ambele părți. Prin felul în care privim și întelegem lumea definim binele și răul, descifrând secretele lumii.

Dacă ți-ar place o “Viață în galben“, dă click pe link!

 

ENGLISH VERSION

Life is just a simple game with death

mopana-life-is-just-a-simple-game-with-death-03

Source: Google Image

I will start using the words of Sigmund Freud: “If you want to acquire the power to support life, be ready to accept death.”

mopana-life-is-just-a-simple-game-with-death-02

Source: Google Image

We all live, we all die. That’s for sure! We can always look at the dark end of the tunnel as long as we are in the light. We are the light. We are what we know, what we’ve learned and what we have heard and seen. We are all we have. We can live in an illusion or we can build a dream. Each day is a step on the road of life.

If you want to acquire power to support life, be ready to accept death – Sigmund Freud

mopana-life-is-just-a-simple-game-with-death-04

Source: Google Image

The risks that we assume cheat death. We better live as immortals, than to die without knowing how to feel the life. No one and nothing can change the fate. We all die… It’s easy to die, life is harder. But life means more than death… Yet love is more than both.

The risks that we assume cheat death

mopana-life-is-just-a-simple-game-with-death-01

Source: Google Image

Some people live to love, while others love to live. A life without love is like the sky without stars, as a sunless day, as the forest without trees. We play with death, we are life. Life is just a game with death. Our life depends on trial and failure. It’s like a chessboard, good vs evil. And yet, we are on both sides. By the way we understand the world we define the good and the evil, deciphering secrets of the world. If you would like “A Yellow Life”, click the link!

If you would like “A Yellow Life“, click the link!

.

Related posts about life and death:

1. Life is a Gift of existence… by
Scatteredimpressions

2. Quote of the day by Lonely Girl

3. 3 People I Thank in Life by riffasancati

4. Our Bucketlist by larrematienza

5. Know the Life by Vinod Anand

6. You can achieve anything in life by Roberta Pimentel

7. what’s life? by Soniya Siva

8. What is life? by ParPar

9. What is the meaning of life? by ayietim

10. Human Life by Vita Luna

11. When butterflies die

Advertisements

28 thoughts on “Viața e doar un simplu joc cu moartea – Life is just a simple game with death

  1. “The ultimate happiness in life is the conviction that one is loved; loved for oneself—better still, loved in spite of oneself.” That’s Victor Hugo. I’m sure he’d shake hands with you if he was still around xx

    Liked by 2 people

  2. we forget to live so often… so often we question ourselves if life is worth it? But if you look at it, it’s a gift. A gift to enjoy and take care of. Not just ours though. It’s a gift to love and be loved. Nice article dear.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s