Viziunea mea – My vision about life


For English version click here

Eu văd viața ca fiind o poveste

02Noi, oamenii, suntem foarte diferiți, iar viziunea vieții e în continuă schimbare. Noi vrem să vedem viața altfel decât este… Eu vreau să prezint aici felul meu de a vedea viața.

Ce înseamnă viața de fapt? Doar un lung șir de întâmplări care se întrepătrund cu oameni străini? Sau e mai mult de atât? Eu cred că e mult mai mult… Viața se află în fiecare dintre noi. Noi suntem viața

Oamenii triști sunt cei mai fericiți!

05Nu cred că trăim o realitate complicată și dură. Eu văd viața ca fiind o poveste. Fie că e veselă sau e tristă, tot poveste e! Adevărata viață o simțim în momentul în care acceptăm, înțelegem și iubim tot ce ni se întâmplă. Deși viața nu e atât de frumoasă în realitate, ci doar în viziunile noastre, am putea privi prin ochii celor triști…

04Oamenii triști sunt cei mai fericiți! Acei oameni sunt cei mai periculoși, pentru că ei au suferit și au învățat că pot îndura. Ei nu se tem de alți oameni și nici de lipsa lor… Ei știu cum e să fie singuri și le fie doar propria persoană de ajuns. 

Am învățat din tristețe și suferință că totul, dar totul, e trecător

01Acești oameni nu urăsc tristețea! Ei sunt prieteni cu ea… Ea e sursa lor de putere. Ei au învățat că orice ar fi nu mori și că dacă reziști unei furtuni vei vedea răsăritul!

Iar eu… Am învățat din tristețe și suferință că totul, dar totul, e trecător. Că odată cu timpul te obișnuiești cu durerea și, mai mult, înveți să o oprești și să creezi dintr-o pată neagră un univers de culori!

ENGLISH VERSION

.

I see life as a story

03We humans are very different, and vision of life is changing. We want to see life differently than it is… I want to present here the way I see life.

What is life? Only a long series of events that intertwine with strangers? Or is it more than that? I think it’s much more… Life is in each of us. We are life!

Sad people are the happiest people!

I don’t think we live in a complicated and harsh reality. I see life as a story. Whether it’s happy or sad, it is a story! We feel The true life when we accept, understand and love everything that happens to us. Although life is not so beautiful in reality, but in our views, we could look through the eyes of sad people…

06Sad people are the happiest people! Those people are the most dangerous, because they have suffered and learned that can endure. They are not afraid of other people or the lack of them… They know how to be alone and how their own person can be just enough.

I learned from sadness and suffering that everything, but everything is fleeting

These people do not hate sadness! They are friends with her… She’s their source of power. They learned that whatever may befall you will not die and if you resist to a storm you’ll see the sunrise!

And I… I learned from sadness and suffering that everything, but everything is fleeting. That with time you get used to pain and, more than that, you learn how to stop it and how to create from a black stain a universe of colors!

34 thoughts on “Viziunea mea – My vision about life

 1. Life is a journey we must enjoy it. Life is love we must feel it. Life is beauty. We must score it. Life is a dream. We must see it. Life is problem. We must solve it. Life is a story. We must hear it. Life is a myth. We should explore it. Life is a taste. We must savior it

  Liked by 3 people

 2. The trick is to stay in close friendship with sadness. Treating it as a long time friend, opening home doors when it comes, have a nice chat with and then poolitely seeing out, definitely helps!
  Nice post, Monica. Thank you very much. Have a nice day!

  Liked by 3 people

 3. You are right…Life isn’t fair always. We have two choices, either we let it damage us or learn our lesson and come out stronger.
  As they say:- “Don’t take life so seriously, No matter how hard you try, you are not gonna come alive out of it.”

  Liked by 2 people

 4. Viața, în esența ei, este simplă. Paradoxal de simplă. Oamenii au plăcerea nebună de a presăra complicații de-a lungul liniei destinului personal. Totuşi, verbul “a presăra” vrea să transmită şi că toate aceste inerente complicații sunt sarea şi piperul vieții.
  Sărbători fericite alături de cei dragi! ☺☺☺

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s