În umbra fricii – In the shadow of fear


For English version click here

Mi-e frică de ura pe care o port și mă tem de ieșirea ei la suprafață

mopana-in-the-shadow-of-fear-01

source: Google Image

Dacă îmi e frică de mine, îmi e frică de toți. Știi cum e să te simți incapabil să te înțelegi? Să fii incapabil să te asculți și să îți răspunzi? Noi avem puterea de a ieși din umbra fricii. Această măreață umbră ne invadează fiecare colț al minții, ne străpunge gândirea până ne îngenunchează sufletul.

mopana-in-the-shadow-of-fear-02

source: Google Image

Fuga noastră de noi este o oglindă. Ne sperie ceea ce sălășluiește în noi, dar fugim de cei care au aceleași caracteristici. Fugim printre umbre, căutam să scăpăm de ceață, ne e frică de emoțiile negative de care depindem atât de mult.

mopana-in-the-shadow-of-fear-03

source: Google Image

Eu mă tem de mine… Mi-e frică de ura pe care o port. Mă tem de ieșirea ei la suprafață. Mi-e frică să nu fiu iar orbită de răutatea pe care o port în adâncul nestrăpuns al ființei. Dar oricât de frică mi-ar fi, îmi rezist. Îmi aventurez sufletul în dezastrul minții. Îmi risc sentimente, în căutarea fericirii. Mă pierd și mă tem de propria mea lume.

Noi avem puterea de a ieși din umbra fricii

mopana-in-the-shadow-of-fear-04

source: Google Image

Indiferent de nivelul de frică pe care îl am față de mine, caut să nu mă sperii de părțile ascunse ale cunoscuților. Știu că demonul pe care l-am crescut în mine caută să evadeze din închisoare. Mă tem de el. L-am hrănit, l-am îngrijit și i-am dat atenție prea mult timp, ca acum sa-l las să mă conducă.

Mă tem de mine… Dar nu las frica să-mi întunece gândirea și deciziile. Nu vreau să mă ascund de oameni doar pentru simplul fapt că fug de mine. Natura umană este complicată, dar Natura însăși este magică. Vezi aici “Magia Naturii“!

mopana-beautiful-black-tulips-02.jpg

ENGLISH VERSION

I’m afraid of the hatred that I wear and I’m afraid of her exit to the surface.

mopana-in-the-shadow-of-fear-01

source: Google Image

If I’m afraid of myself, I’m afraid of all people. You know how it is to be unable to understand yourself? To be unable to listen and to respond to yourself? We have the power to get out of the shadow of fear. This “great” shadow invades every corner of our minds, it penetrates our thought until it kneels our soul.

mopana-in-the-shadow-of-fear-02

source: Google Image

Our run from ourselves is like a mirror. We’re afraid of what dwells in us, but we run away by those who have the same characteristics. We run among shadows, we want to escape from fog, we’re afraid of negative emotions because we depend on them too much.

mopana-in-the-shadow-of-fear-03

source: Google Image

I am afraid of myself… I’m scared by the hatred that I am wearing. I’m afraid of her exit to the surface. I’m afraid not to be blinded again by the evil that I am wearing in the depths of my being. But even I’m afraid, I resist to myself. I venture my soul in the disaster of my mind. I risk feelings in the pursuit of happiness. I get lost and I’m afraid of my own world.

We have the power to get out of the shadow of fear

mopana-in-the-shadow-of-fear-04

source: Google Image

No matter what is the level of fear that I have in me, I try to do not be scared by the hidden parts of the people I know. I know that the demon that I grew into myself is trying to escape from prison. I am afraid of him. I fed him, I cared him and I paid attention to him too long. And now he wants to lead me.

I am afraid of myself… But I do not let the fear to darkens my thinking and decisions. I do not want to hide myself from people just because I flee from myself. 

Human nature is complicated, but nature itself is magical. See here “The magic of nature“!

mopana-beautiful-black-tulips-02

46 thoughts on “În umbra fricii – In the shadow of fear

 1. Thought provoking post Monica. We all have a part of ourself that feels scary or bad or unworthy. But it’s only a part, we have to learn to embrace the whole. And accept ourselves as we are. Hugs to you. xox

  Liked by 3 people

 2. Great post Monica. Fear grips people. Paralyzed them. My husband deliberately does something he is frightened of, so that the fear doesn’t have control over him.
  Have a great day.
  🙂 ♡

  Liked by 2 people

 3. Your wisdom is beyond your years, Monica. You may want to try your hand at storytelling. I work out my demons and angels through my characters. To have conflict is to be human. We must keep breaking through our shells to grow.

  Liked by 2 people

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s