Noaptea, devoratoarea de suflete – The night, the devourer of souls


FOR ENGLISH VERSION CLICK HERE

.

night-02I don’t know about you… But any thought affect me every night… Maybe I’m wrong, but I think the night is the saddest part of the day. No matter how beautiful it is, when I’m sitting in my little and empty bed, I am trying to sleep with my fears which bite from me little by little. 

For me, the night is the moment when all thoughts, damn dangerous, appears and bite me and every bite hurts so much that sometimes my cheeks are covered with tears, but this tears doesn’t help for anything … And then it start to hurt more.

I flood my soul with tears and thoughts, I swalow hard and I lie myself using the same sentences: “It will be OK! Tomorrow will be fine. Do not cry anymore!”. Words discarded to the wind, that always have the same meaning: no, I will not be OK, tomorrow I will be like now or worse, because those thoughts devours any good thought.

night-03This is me: just a destroyed person, milled by thoughts, bitten by fears. I have moments when I look to my arms, which tremble on that keyboard that I’ve stricken so many times and I realize that I am far away from reality. I locked myself in my world where thoughts and fears not hurt me and I try to spend more time there believing I’ll be fine.

And that’s the night. A simple devourer of souls. I don’t like to sleep crying with a pillow wet and cold. I don’t want to hold it in my arms and continue to hope that the next night won’t be like that.

I’d like to get to bed, to cover me with my fears, to hold the thoughts in my arms and sleep together with all of them. Without feeling devoured, bitten, hurted.

night-01Night represents me and reveals my true face. The face that I want to forget, to put it away…I know very well I’m a fighter, but never for me… For others I did everything, even if I remained with nothing… And yet, I need someone to break my wall of delusions
and to show me that everything will be fine…

Too bad that… I don’t know if such a person exists. And even if exists, well, lucky one who has it… I think now… If that person would be near me… I think I could reconcile with me, that me who shows up just in the darkness.

 

night-04Nu știu de voi… Dar pe mine orice gând mă afectează noaptea… Poate greșesc, dar consider noaptea ca fiind cel mai trist moment al zilei. Oricât de frumoasă ar fi, e momentul în care eu, stând în patul meu mic şi gol, încerc să dorm cu temerile și fricile mele ce mănâncă puţin câte puţin din mine.

Noaptea, pentru mine e momentul în care toate gândurile, al naibii de periculoase, apar şi uşoruşor mă mușcă şi fiecare muşcătură doare atât de tare încât uneori mi se acoperă obrajii cu lacrimi ce nu ajută la nimic.. Și atunci începe să doară mai tare.

night-03Îmi inund sufletul cu lacrimi şi gânduri, înghițind în sec şi minţindu-mă pe faţă, folosind aceleași propoziții: “Va fi bine! Mâine va fi bine. Nu mai plânge!” Cuvinte aruncate în vânt care au mereu același înţeles: nu, nu va fi bine; mâine voi fi ori la fel ori mai rău, pentru că gândurile acelea devorează orice alt gând bun.

Eu așa sunt: doar o persoană distrusă; măcinată de gânduri, mușcată de frici. Mai am momente în care îmi privesc mâinile, ce tremură pe tastatura asta “bătută” de atât de multe ori de mine, și realizez că m-am depărtat de realitate. M-am închis în a mea lume, unde gândurile şi fricile nu mă rănesc și caut să petrec cât mai mult timp acolo cu ideea că voi fi bine.

night-02Şi asta e noaptea. O simplă devoratoare de suflete. Nu suport să adorm plângând, cu o pernă udă şi rece pe care s-o țin în braţe şi să continui să sper că poate următoarea noapte nu va fi la fel. Aş vrea să mă bag în pat, să mă învelesc cu fricile, să iau în braţe gândurile şi să dormim împreună. Fără să mă simt devorată, mușcată, rănită.

Noaptea mă reprezintă şi îmi arată adevărata faţă. Faţa pe care aș vrea sa o uit, să o las deoparte. Știu bine că sunt o luptătoare dar realizez că niciodată pentru mine. Pentru alţii am dat totul şi când eu am rămas cu nimic… Şi totuşi am nevoie de o persoană care să-mi spargă zidul de iluzii și care să îmi demonstreze ca totul va fi bine…

night-01Păcat că… Nici nu ştiu dacă există o asemenea persoană Şi dacă chiar există, ei bine, norocos cel ce o are… Mă gândesc acum… Dacă ar fii lângă mine acea persoană? Cred că aș putea să mă împac cu acea eu care se arată doar în întuneric.

One thought on “Noaptea, devoratoarea de suflete – The night, the devourer of souls

  1. Pingback: The night is for the bulb of lilies | look around!

Comments are closed.